Wykorzystanie potencjału ZPKWW w realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja przyrodniczych projektach edukacyjnych


Wykorzystanie potencjału ZPKWW w realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja przyrodniczych projektach edukacyjnych: artykuł nr 5224

2007-11-27 17:18:50 Ciekawostki

W dniach 5-7 grudnia 2007 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbędą się warsztaty szkoleniowo-edukacyjne dla nauczycieli , w ramach projektu edukacyjnego Przedmioty przyrodnicze w SP i GIM. Temat warsztatów : Wykorzystanie potencjału ZPKWW w realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja przyrodniczych projektach edukacyjnych.

Cel warsztatów:

- wspomaganie szkół w realizacji projektów edukacyjnych zgłoszonych do konkursu
- wymiana doświadczeń między szkołami
- zapoznanie się z potencjałem ZPKWW i możliwościami jego wykorzystania w realizowanych projektach edukacyjnych

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, które zgłosiły udział w konkursie na projekt edukacyjny „Nauki przyrodnicze – wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym” oraz przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Ramowy program warsztatów:

- Tworzenie szkolnych użytków ekologicznych i pomników przyrody – dyr.J.Łakomiec
- Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju - dyr. M. Kubiak- Gajowiecka
- Edukacja przyrodnicza wobec zadań określonych w Strategii Lizbońskiej –
dyr. B. Zatorska
- Omówienie projektu edukacyjnego „Nauki przyrodnicze – wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym”- st.wiz M. Soińska
- Prezentacja stopnia realizacji przyrodniczych projektów edukacyjnych zgłoszonych do ww. konkursu – nauczyciele/dyrektorzy szkół (czas przewidziany na 1 prezentację ok.15 minut)
- Wymiana doświadczeń nauczycieli/dyrektorów szkół realizujących projekty.

 

Rozkład zajęć:

05.12.2007r.-środa
- 12.00 - 13.00 - zakwaterowanie
- 14.00 - obiad
- 15.00-17.00
- Otwarcie i powitanie – Wielkopolski Kurator Oświaty i dyrektor ZPKWW
- Tworzenie szkolnych użytków ekologicznych i pomników przyrody – dyr.J.Łakomiec
- Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju - dyr. M. Kubiak- Gajowiecka
- Edukacja przyrodnicza wobec zadań określonych w strategii lizbońskiej” dyr.B.Zatorska
- 17.00- 17.20 - kawa
- 17.20 – 17.30 – Projekt edukacyjny „Nauki przyrodnicze – wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym” – wizyt. M.Soińska
- 17.30- 19.00 – prezentacja projektów edukacyjnych : SP nr 1 Luboń, SP nr 7 Poznań,
Gim nr 2 Swarzędz i SP nr 18
Poznań, SSP-Kaczanowo.
- 19.00 - kolacja
- 20.00 - spotkanie dyskusyjno-integracyjne06.12.2007r.- czwartek
- 8.00 – 9.00 - śniadanie
- 9.00 - 14.00 –wycieczka autokarowa po Pojezierzu Sierakowsko-Międzychodzkim
- 14.00 – 15.00 – obiad
- 15.00 – 18.30 – prezentacja przyrodniczych projektów edukacyjnych: Gim-4 Piła,
SP-61 Poznań, ZSZ Pleszew, SSP-6 Września, SP-69 Poznań,
SP-60 Poznań. ZS nr 1 Poznań, Gim - Kraszewice, SP-4 Poznań,
Gim-1 Września.

- 19.00 – kolacja
- 20.00 – spotkanie dyskusyjne, wymiana doświadczeń

07.12.2007r.-piątek

- 8.30 – 9.30 - śniadanie
- 9.30.00 – 11.00 - prezentacje projektów edukacyjnych: SP- Budzyń, Gim-2 Września,
SP-2 Murowana Goślina ,
SP-Wiry i SP-88 Poznań.
- 11.00 - 11.15 – kawa
- 11.15 – 12.30 – podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja zajęć
- 13.00 – wyjazd uczestników
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek