Bajkowa segregacja śmieci


Bajkowa segregacja śmieci: artykuł nr 523

2005-04-09 17:21:38 Ciekawostki

Wysypisko Odpadów Komunalnych miasta Poznania postanowiło przemówić do ekologicznego sumienia najmłodszych za pomocą filmów animowanych. W ramach akcji edukacyjnej rozpoczęło rozprowadzanie filmu „Felka rady jak segregować odpady – cenne rzeczy oddziel od śmieci”.

Adresatami nietypowej akcji są dzieci i młodzież poznańskich placówek oświatowych, a jej zadeklarowanym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, będących w dyspozycji miasta Poznania.
Źródło: Zielona Brama

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek