Konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego


Konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego: artykuł nr 5239

2007-12-02 08:11:13 Medycyna

Podczas sobotniej konferencji prasowej, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki poinformował o skutkach gospodarczych, jakie mogą pojawić się w związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków w Polsce.

Minister Marek Sawicki zapewnił, że hodowcy drobiu, których stada zostaną zlikwidowane z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, z powodu grypy ptaków, otrzymają odszkodowania - chcę podkreślić, że ze strony resortu rolnictwa, ze strony budżetów wojewodów oraz budżetu państwa jesteśmy dobrze przygotowani do wypłacania rolnikom odszkodowań. Wszystkim rolnikom, u których stada drobiu będą usypiane i utylizowane ze względu na zagrożenia. Mamy pełne zabezpieczenie środków i rolnicy nie muszą się obawiać.

Szef resortu zaapelował również, aby osoby postronne nie przekraczały stref ochronnych. "Musimy zachować środki ostrożności, ale nie ma zagrożenia dla ludzi" - podkreślił minister Marek Sawicki.

"Znając doświadczenia innych krajów, w których pojawiły się ogniska grypy ptaków wiemy, że badania rynkowe pokazują, iż nie miało to większego wpływu na zachowania konsumentów i handlowców" - powiedział szef resortu dodając - "mam nadzieję, że także w Polsce, po opanowaniu sytuacji przez służby weterynaryjne reakcja będzie przebiegała łagodnie, również jeżeli chodzi o skutki gospodarcze".

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zdementował także, pojawiające się pogłoski, że ze strony Unii Europejskiej mamy już wprowadzone jakiekolwiek zakazy. Minister podkreślił, że zgodnie z prawem unijnym nie możemy wprowadzać do obrotu mięsa z obszaru zapowietrzonego (3 km od ogniska) i zagrożonego (10 km od ogniska), ale z terenów nie objętych tymi zakazami mamy pełną możliwość obrotu towarowego na jednolitym, unijnym rynku.

"Zrobimy wszystko, aby skutki gospodarcze były jak najmniejsze i jak najmniej dotkliwe dla producentów" - podkreślił minister Marek Sawicki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny