Minister Marek Sawicki: mięso i produkty drobiowe nie są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi


Minister Marek Sawicki: mięso i produkty drobiowe nie są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi: artykuł nr 5272

2007-12-11 14:05:37 Ciekawostki

Zgodnie z zapowiedziami, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami producentów i przetwórców drobiu. Rozmawiano o sytuacji na rynku mięsa drobiowego i rynku jaj w kontekście strat gospodarczych, jakie ponosi branża drobiarska w wyniku pojawienia się w Polsce ognisk grypy ptaków. Po spotkaniu odbyła się krótka konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego z udziałem głównego lekarza weterynarii Ewy Lech i przedstawicieli drobiarzy.

Szef resortu rolnictwa poinformował o wystąpieniu kolejnego, czwartego ogniska grypy ptaków. Ognisko to stwierdzono w strefie zapowietrzonej w gminie Bieżuń, w miejscowości Sadłowo. Grypę ptaków wykryto na fermie brojlerów (ok. 360 tys. sztuk). Minister Marek Sawicki podkreślił, że mamy do czynienia przede wszystkim z problemem gospodarczym, ekonomicznym. "Zarówno w strefach zapowietrzonych, jak i zagrożonych prowadzony jest stały monitoring służb weterynaryjnych" - powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że "mięso i produkty drobiowe nie są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi". Minister zwrócił uwagę na fakt, że w tzw. strefie B, czyli w zewnętrznej strefie buforowej odbywa się codzienna kontrola inspekcji weterynaryjnej, a obrót produktami odbywa się pod specjalnym nadzorem. "Dlatego mięso pochodzące z tych terenów jest najbardziej bezpieczne w całej Polsce" - powiedział szef resortu rolnictwa. Potwierdzona została także informacja, że ze strefy B możliwe są dostawy produktów drobiowych na rynek unijny. Taka zgoda powinna pozwolić na pewne uspokojenie rynku drobiu i powinna przyczynić się do ustabilizowania produkcji po zakłóceniach z ostatniego tygodnia. Szef resortu rolnictwa stwierdził, że nie ma problemu z odszkodowaniami dla producentów, których stada zostały zutylizowane. Natomiast problemem są starty ponoszone przez przetwórców i handlowców. Minister podkreślił, że dzisiejsze spotkanie z branżą drobiarską służy m.in. przygotowaniu szczegółowej informacji na jutrzejsze posiedzenie Rady Ministrów. Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie przedstawiał informacje nt. sytuacji gospodarczej branży, szacowanych strat oraz propozycji dotyczących możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym w tym obszarze.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek