Małgorzata Falencka-Jabłońska - bez wiedzy nie ma ekologii


Małgorzata Falencka-Jabłońska - bez wiedzy nie ma ekologii: artykuł nr 5294

2007-12-28 02:38:37 Ekologia

Jej życie zawodowe biegnie od wielu lat dwoma równoległymi torami. Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska z Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym popularyzuje wiedzę przyrodniczą i ekologię wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma imponujący dorobek popularyzatorski, m.in. od 22 lat organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, w której rocznie startuje ponad 55 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie pracuje naukowo w Zakładzie Ekologii Lasu i Łowiectwa.

WYKORZYSTAĆ POTRZEBĘ RYWALIZACJI

Dr Falencka-Jabłońska popiera konkursy naukowe związane z ekologią, szczególnie te adresowane do najmłodszych. Zasiadała w jury seminariów naukowych Mazowsza przeznaczonych dla uczniów gimnazjów (Gimnazjum nr 4 Warszawa) i współpracowała ze Szkołą Podstawową im. Władysława Jagiełły w Śladowie (konkurs "Co piszczy w Puszczy?"). Od kilku lat ocenia też prace dyplomowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu zanieczyszczenia wód i ich ochrony, brała udział w typowaniu składu naszej reprezentacji na Water Festiwal w Sztokholmie 1999 r. - opiekun merytoryczny polskiej grupy.

Od 22 lat organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej (OWE) w skali kraju. Olimpiada jest zarejestrowana w MEN od 1993 roku, a jej patronem merytorycznym jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Senaty 60 wyższych uczelni w kraju przyznały finalistom i laureatom przywilej wstępu na kierunki przyrodnicze bez postępowania kwalifikacyjnego. OWE jest najbardziej popularną wśród istniejących 30 olimpiad przedmiotowych, a rocznie startuje w niej ponad 55 tysięcy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W ostatnim dziesięcioleciu uczestniczyło w niej ponad pół miliona uczniów.

Jej wkład w edukację młodzieży i studentów to nie tylko intelektualne zabawy, ale również współautorstwo podręczników szkolnych. Jest autorką książki zalecanej jako pomoc dydaktyczna (zawiera przykładowe scenariusze lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) p.t. "Drzewa wokół nas, czyli tajemnice, które warto poznać" (181 stron, Biblioteka "Poznajmy Las" Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk). Zredagowała cztery tomy zbiorów pytań kolejnych edycji OWE, które są zalecane jako pomoc dydaktyczna w realizacji programów szkolnych biologii, ekologii, ochrony środowiska. W 2005 r. zredagowała też jubileuszowe wydanie "Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - sukcesy drugiego dziesięciolecia, czyli od Zwierzyńca do Tucholi".

Doktor współpracuje w zakresie edukacji ekologicznej z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

OKAZJE CZYNIĄ POPULARYZATORA

Przyrodniczka jest pomysłodawczynią i organizatorką szeregu seminariów naukowych na terenie IBL z udziałem przedstawicieli placówek naukowo-badawczych z całego kraju oraz uczelni wyższych, jednostek organizacyjnych Lasów Polskich (m.in. na temat: różnorodności biologicznej, oceny wpływu katastrofy w Czarnobylu i oceny stopnia skażenia w ekosystemach leśnych Dolnego Śląska, ocen dynamiki szaty roślinnej w gradiencie skażenia, wpływu oddziaływania imisji przemysłowych na środowisko leśne).

Dzięki jej inicjatywie zorganizowano obchody 50-lecia Zakładu Ekologii (obecnie Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa), połączone z seminarium naukowym i opracowaniem kroniki osiągnięć naukowych (wyd. 100 egz.). Z okazji 55-lecia ZEiOŚ powstała jej publikacja pt.: "Niecodzienny jubileusz" w "Sylwanie". Z okazji 75-lecia IBL przygotowała artykuł o "Miejscu ekologii w kompleksowych badaniach ekosystemów leśnych". Zorganizowała też seminarium poświęcone edukacji ekologicznej, na którym zaprezentowała wspólnie z mgr Karolina Mazurską wyniki przeprowadzonej przez IBL ankiety nt. "Roli Nadleśnictwa Tuszyma w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych względem środowiska przyrodniczego".

SETKI GODZIN WYKŁADÓW

W latach 2000-2006 dr Falencka-Jabłońska wygłosiła ponad 500 wykładów. Opowiadała o ekologii lasu, ochronie przyrody, ochronie kształtowaniu środowiska, metodach oceny leśnej różnorodności biologicznej. Występowała m.in. w ramach Ogólnopolskich Obozów Ekologów organizowanych przez LO im. St. Witkiewicza w Warszawie, LO im. St. Żeromskiego w Żyrardowie, prowadziła zajęcia w Izbie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Sękocinie Starym i Festiwale Nauki w IBL w latach 1997-2007 (wykłady i konkursy o tematyce ekologii lasu i ochrony przyrody).

Od października 2006 r. prowadzi wykłady i warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjów o problematyce przyrodniczej (ocieplenie klimatu, lasy tropikalne, eksploatacja zasobów mórz i oceanów, antropopresja, walory przyrody Polski na tle Europy). Do końca stycznia 2007 r. uczestniczyło w nich ponad 1200 osób.

Prowadzi tam również konferencje metodyczne dla nauczycieli nt. wykorzystania różnorodnych technik multimedialnych, w tym filmów 3D w popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

POPULARYZACJA W INTERNECIE I W MEDIACH

Dr Falencka-Jabłońska jest współautorką serwisu internetowego leśnej różnorodności biologicznej pod auspicjami UNEP i IOŚ. Współtworzyła też Elektroniczny Atlas "Środowisko Przyrodnicze Polski".

Od stycznia 2007 r. jest odpowiedzialna za część cyklu audycji radiowych we współpracy z Radiem Niepokalanów na temat: Człowiek w przyrodzie, Wojna i pokój w przyrodzie, Rola edukacji w społecznościach lokalnych.

Jest autorką ponad 200 publikacji popularno-naukowych dotyczących wiedzy przyrodniczo-leśnej, ekologii, ochrony przyrody (m.in. "Aura", "Przyroda Polska", "Parki Narodowe", "Echa Leśne", "Poznajmy Las", "Głos Lasu", "Las Polski", "Ekopartner"). W 2006 r. współtworzyła opracowanie "86 lat ochrony obszaru "Grzęd" w Dolinie Biebrzy".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii