Mapa roślinności Krakowa


Mapa roślinności Krakowa: artykuł nr 5298

2007-12-31 09:53:47 Botanika

Lipiennik Loesela należy do storczyków. Ma drobne żółtawozielone kwiaty. Rośnie na wilgotnych łąkach i torfowiskach. W Krakowie naukowcy znaleźli go na terenie Pychowic. "Gatunek ten był opisywany kiedyś jako występujący na terenie ówczesnych wsi podkrakowskich, ale potem został uznany za wymarły" - powiedział PAP Przemysław Szwałko z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Odkryty w Kościelnikach starodub łąkowy to bardzo rzadka, a w niektórych regionach środkowej Europy zupełnie wymarła roślina.

Na terenach podmokłych naukowcy znaleźli fragmenty zanikających już w Europie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Są one siedliskiem wielu cennych roślin, jak np. pełnik europejski, goździk pyszny, kruszczyk błotny, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna i ciemiężyca zielona. Są także siedliskiem rzadkich chronionych motyli - czerwończyka fioletka i modraszka alkona.

Prace nad mapą, którą zamówił Urząd Miasta Krakowa, trwały prawie dwa lata. Badania terenowe prowadzili botanicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Dubiela i z Akademii Rolniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Szwagrzyka. Najpierw badali tereny po północnej stronie Wisły, a w 2007 r. po stronie południowej. W efekcie firma ProGea sporządziła mapę roślinności Krakowa w skali 1:10 000 i bardziej szczegółową mapę w skali 1:5000.

"Mapa ta będzie niezwykle przydatna przy przygotowywaniu studium zagospodarowania przestrzennego Krakowa, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przy określaniu warunków lokalizacji inwestycji w Krakowie" - ocenia Przemysław Szwałko.

Mapa może być bardzo pomocna przy ratowaniu przed budowlaną ekspansją cennych siedlisk roślinnych. Jej przygotowanie kosztowało 425 tys. zł. Kraków to pierwsze duże miasto w Polsce, które posiada taki dokument.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki