Pierwsze konkursy w Lasach Państwowych


Pierwsze konkursy w Lasach Państwowych: artykuł nr 5316

2008-01-11 03:06:00 Leśnictwo

Najpóźniej do końca stycznia znane będą zasady organizowania konkursów na stanowiska kierownicze w Lasach Państwowych. Dyrektor generalny powołał zespół, który opracowuje dokument określający sposób powoływania komisji konkursowych oraz kryteria oceny kandydatów.

Wprowadzenie otwartych konkursów ma być głównym elementem polityki kadrowej w Lasach Państwowych i jednym ze sposobów na zobiektywizowanie zasad zatrudniania pracowników.

Postępowania konkursowe początkowo obejmą stanowiska kierownicze, czyli dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych. Docelowo w drodze konkursów powinny być obsadzane wszystkie wolne stanowiska pracy w Lasach Państwowych.

„Chciałbym doprowadzić do pełnej przejrzystości w obsadzie stanowisk i oczyścić atmosferę napięcia, jaką wywołują w Lasach Państwowych wszystkie decyzje personalne. Wierzę, że pozwoli to bardziej zintegrować pracowników z firmą i poprawi atmosferę pracy” – powiedział Jerzy Piątkowski, dyrektor generalny LP.

Dyrektor generalny zapewnił, że do czasu opracowania zasad organizacji konkursów i kryteriów oceny kandydatów, nie będzie obsadzał wakujących stanowisk dyrektorskich w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych. Polecił również, by dyrektorzy RDLP wstrzymali się z takimi decyzjami w stosunku do wolnych stanowisk kierowniczych w nadleśnictwach.

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy Lasów Państwowych
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa