Fundacja BRE Banku młodym naukowcom


Fundacja BRE Banku młodym naukowcom: artykuł nr 5319

2008-01-11 12:56:59 Ciekawostki

Fundacja BRE Banku ufundowała nagrody pieniężne w Konkursie Prac Młodych Naukowców organizowanym przez Komisje Europejską. Zakończono już polskie eliminacje Konkursu, a ich finał i wręczenie nagród odbędą się 11 stycznia br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja BRE Banku już od wielu lat wspiera inicjatywy dotyczące rozwoju edukacji i nauki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego człowieka. Przejawem tego jest m.in. ufundowanie nagród w Konkursie Prac Młodych Naukowców, organizowanym przez Komisję Europejską.

„Pragniemy przede wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także wyspecjalizowane organizacje społeczne, co daje nam pewność, że przekazane środki trafią do osób rzeczywiście potrzebujących i będą właściwie wykorzystane” mówi Henryk Okrzeja, prezes Fundacji BRE Banku.

Konkurs ma na celu promocję zainteresowań naukowych i badawczych wśród młodzieży w ramach programu Nauka w społeczeństwie. Dedykowany jest uczniom szkół średnich oraz studentom I roku (do 21 roku życia).

W tym roku do finału jury zakwalifikowało 12 prac obejmujących takie dyscypliny jak archeobotanika, biologia, biochemia, ekologia, fizyka, matematyka i medycyna. Autorzy 3 najlepszych będą reprezentowali Polskę na szczeblu europejskim, który odbędzie się we wrześniu 2008 roku w Kopenhadze. Polacy biorą udział w Konkursie od 1995 roku, do tej pory pracom z Polski przyznano 15 nagród głównych.

BRE Bank

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek