Praktyka, staż, praca w branży biotechnologicznej


Praktyka, staż, praca w branży biotechnologicznej: artykuł nr 5334

2008-01-18 15:21:41 Biotechnologia

Już jutro, tj. 19 stycznia, w godzinach od 09.00 do 15.00 w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, mieszczącym się przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie, odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń pod hasłem PRACA SAMA SIĘ NIE ZNAJDZIE - STUDENCI NA RYNKU PRACY. Praktyka, staż, praca w branży biotechnologicznej.

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa" wraz z Biurem Karier i Kształcenia Praktycznego AR.

Celem projektu jest profesjonalne przygotowanie każdego uczestnika do efektywnego poszukiwania pracy.

Pierwsze warsztaty obejmować będą zagadnienia związane z pisaniem CV, profesjonalnym przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, mową ciała oraz efektywnym zarządzaniem czasem (19.01.2008). Drugie spotkanie skupione będzie na rozwoju umiejętności negocjacyjnych (kurs podstawowy / rozszerzony) oraz prowadzeniu i organizacji projektów (01.03.2008).

Plan szkoleń – 19.01.2008 Sobota

Praca sama się nie znajdzie – Biotechnolog na rynku pracy
s. 125 I p, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 21/24


1. 1000 – 1010 - Rozpoczęcie Warsztatów

2. 1010 – 1210 Selfpresentation – 1st step to success – jak napisać CV i przygotować się do rozmowy


- moja wymarzona praca – określenie celu;
- segmentacja rynku;
- metody i narzędzia ułatwiające poszukiwanie pracy;
- zasady pisania dokumentów rekrutacyjnych;
- analiza przypadku – case study;
- najczęściej popełniane błędy;
- rozmowa rekrutacyjna – ogólne przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
- analiza przykładowych pytań na rozmowie rekrutacyjnej;
> przewidywany czas: 2h


3. 1210 – 1230 Przerwa


4. 1230 – 1430 Mowa ciała – czy warto zatańczyć na spotkaniu?

- język ciała a przekaz komunikatu;
- analiza znaczeń – mimika twarzy, wzrok, gestykulacja, pozycja;
- case study;
- mowa ciała na rozmowie kwalifikacyjnej;
> przewidywany czas: 2h


5. 1230 – 1430 Dyskusja: Biotechnolog a potencjalne możliwości


6. 1500 – 1515 Zakończenie

Uwagi: Dla każdego z uczestników zostaną przygotowane materiały szkoleniowe, prosimy również o przyniesienie ze sobą swoich aktualnych CV na których też będzie możliwość potrenowania.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii