Nowy szczep niebezpiecznego metycylinoopornego gronkowca złocistego


Nowy szczep niebezpiecznego metycylinoopornego gronkowca złocistego: artykuł nr 5350

2008-01-22 16:46:13 Medycyna

Nowy szczep niebezpiecznego metycylinoopornego gronkowca złocistego MRSA łatwo przenosi się drogą płciową i zagraża zwłaszcza gejom i zapaśnikom - informuje pismo Annals of Internal Medicine.

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest bardzo popularną bakterią, wywołującą na przykład schorzenia skóry, dróg oddechowych czy zapalenie ucha środkowego. Jest stosunkowo niegroźny dla zdrowych ludzi, ale powoduje ciężkie zakażenia u osób starszych i osłabionych. Największy problem stwarzają szczepy gronkowców oporne na metycylinę, tzw. MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus), zwykle oporne także na działanie innych antybiotyków, w tym penicyliny i wankomycyny.

Nowy szczep nazwany USA300 najczęściej występuje w Castro, gejowskiej dzielnicy San Francisco. Nosicielem USA300 jest tam jeden na 588 mieszkańców, podczas gdy dla całego San Francisco odsetek nosicieli wynosi 1 do 3800. W odróżnieniu od innych rodzajów MRSA zarazki nie atakują chorych w szpitalach, za to łatwo przenoszą się przez kontakt bezpośredni, w tym płciowy - wielu nosicieli to geje, narkomani i reprezentanci sportów walki, na przykład zapaśnicy. Dwa przypadki zachorowań zarejestrowano już w Wielkiej Brytanii.

W przypadku zachorowania skóra pokrywa się czyrakami, a w ciężkich przypadkach może dojść do uogólnionego zakażenia (sepsy) lub ciężkiego zapalenia płuc z rozpadem tkanki płucnej. Większość powszechnie stosowanych antybiotyków nie działa na USA300, co sprawia, że leczenie może być wyjątkowo trudne i kosztowne.

Specjaliści zalecają jako środek zapobiegawczy częste mycie mydłem rąk i szczególnie narażonych części ciała, zwłaszcza po kontakcie z potencjalnym nosicielem.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny