Sawicki o GMO w Polsce: postępu nie da się zatrzymać


Sawicki o GMO w Polsce: postępu nie da się zatrzymać: artykuł nr 5360

2008-01-24 03:52:25 Biotechnologia

Minister rolnictwa Marek Sawicki zakwestionował w poniedziałek w Brukseli możliwość zapewnienia, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych. Postępu w biologii, w nauce, zatrzymać się nie da. Jest pytanie, co jest etyczne, co nie jest etyczne? Co jest zdrowe, co nie jest zdrowe? - powiedział Sawicki.

"Dopóki nie mamy kompleksowych dowodów, że rośliny genetycznie modyfikowane szkodzą środowisku, szkodzą zdrowiu, a tak naprawdę są powszechnie w świecie stosowane - to czy jesteśmy w stanie pozostawić Polskę całkowicie wolną od GMO? Czy jest to możliwe do praktycznego zrealizowania? Gdyby ktoś mnie udowodnił, że jest to możliwe, to być może stanąłbym razem na barykadzie i próbował tej barykady bronić" - dodał minister.

Jego zdaniem, "politycy w Europie wojnę o GMO już tak naprawdę przegrali, środowiska naukowe przespały i są daleko w tyle za różnego rodzaju technologiami z USA".

Minister tłumaczył, że na polski rynek może trafiać mięso ze zwierząt hodowanych we Francji, Hiszpanii albo Danii na paszach GMO, które są tańsze niż pasze tradycyjne.

"Dziś nie ma żadnej naukowej metody, która pozwoliłaby to wykryć" - zauważył. W kontekście konkurencji hodowców z innych krajów UE podał w wątpliwość sens zakazu stosowania pasz GMO w Polsce. "Czy ministrowi rolnictwa godzi się powiedzieć, że będzie blokował pasze o 20 proc. tańsze?" - pytał retorycznie.

"Co do upraw GMO byłbym ostrożniejszy" - zastrzegł, choć także wskazał na zalety niektórych rodzajów genetycznie modyfikowanych roślin odpornych na szkodniki, choroby wirusowe czy bakteryjne. Jako przykład podał uprawę ziemniaków GMO, gdzie zupełnie zniknął problem stonki.

W piątek Sawicki zapowiedział, że w najbliższym czasie resort rolnictwa dostosuje ustawę o paszach do unijnych przepisów, tak aby pasze z dodatkiem GMO można było stosować w hodowli zwierząt w Polsce. To efekt nacisków Komisji Europejskiej, która zakwestionowała wprowadzony w 2006 roku zakaz stosowania pasz GMO.

Unijna dyrektywa z 2001 roku stanowi, że państwa członkowskie UE nie mogą zakazywać, ograniczać i utrudniać wprowadzenia do obrotu GMO, jeśli takie rośliny zostały dopuszczone na szczeblu unijnym.

Wstępnie nowy rząd zapowiadał, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. "Chciałbym kontynuować w tej sprawie linię przyjętą przez mojego poprzednika Jana Szyszko. Moje argumenty są podobne" - mówił w grudniu ub.r. minister środowiska Maciej Nowicki.

PAP - Nauka w Polsce, Michał Kot, Inga Czerny

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii