Toksyczny świat grzybów


Toksyczny świat grzybów: artykuł nr 5375

2008-02-01 01:16:36 Mikologia

I wyróżnienie za pracę Toksyczny świat grzybów otrzymał mgr inż. Adam Kuzdraliński z Lublina, biotechnolog, doktorant w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w Forum Akademickim.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z mikologii