Kurs dla studentów biologii z różnorodności biologicznej


Kurs dla studentów biologii z różnorodności biologicznej: artykuł nr 5380

2008-02-03 01:28:52 Ciekawostki

Dla wszystkich studentów ostatnich lat kierunku biologia z 25 krajów Europy oraz młodych naukowców zajmujących się bioróżnorodnością i systematyką brytyjska organizacja Field Studies Coucil organizuje dwutygodniowy program szkoleniowy - DarvinScholarship Programme Monitoring and Comunicating Biodiversity. Program jest częścią obchodów, przypadającej w przyszłym roku, dwusetnej rocznicy urodzin Karola Darwina oraz 150 rocznicy opublikowania jego pracy o pochodzeniu gatunków.

Jak informuje strona ekoedu.uw.edu.pl (oraz Field Studies Council) - szkolenie odbędzie się w Shrewsbury, w miejscu urodzin Darwina w terminie 8-18 sierpnia 2008. Koszt udziału to 3000 funtów, pokrywany w 75 proc. przez organizatora, który oferuje także wszelką pomoc przy ubieganiu się o uzyskanie pozostałej kwoty.

Wykładowcami kursu będą najwybitniejsi specjaliści z czołowych brytyjskich uniwersytetów oraz z Muzeum Historii Naturalnej i Brytyjskiego Towarzystwa Ekologicznego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, terminu i trybu składania podań znajdują się na stronie FSC, organizacji działającej od 1943 roku, szkolącej corocznie tysiące osób z różnych dziedzin, głównie biologii, ekologii i ochrony środowiska.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek