Bakteriobójcze powierzchnie


Bakteriobójcze powierzchnie: artykuł nr 5393

2008-02-07 14:30:58 Medycyna

Choć w świadomości ludzi nie związanych z nauką alkohol, antybiotyki oraz woda utleniona są najskuteczniejsze w zabijaniu bakterii, to jednak naukowcy w minionych latach odkryli zupełnie nowe, bardziej subtelne metody hamowania wzrostu bakterii na różnego rodzaju powierzchniach.

Jedną z nich jest modyfikacja powierzchni, tak, by stała się ona polikationem, czyli obdarzona była dodatnio naładowanymi grupami funkcyjnymi, prościej mówiąc miała dodatni ładunek elektryczny.

Naukowcy z Curie Institute mieszczącego się w Paryżu, opracowali - jako pierwsi - prostą i zdecydowanie bardziej niż dotąd stosowane proekologiczną metodę modyfikacji różnego rodzaju powierzchni tak, by stały się one polikationowymi, dzięki czemu uniemożliwiały wzrost wszelkiego rodzaju drobnoustrojów na swej powierzchni.

Reakcja jest jednoetapowa i polega na pokryciu szkła, ceramiki, plastiku czy tekstyliów zawierających wolne grupy hydroksylowe monowarstwą (cienką na kilka nanometrów, gdzie nanometr to miliardowa część metra) wcześniej przygotowanego polimeru będącego polikationem, a w tym wypadku czynnikiem antybakteryjnym. Reakcja ta jest prosta i bezpieczna dla środowiska, jako że rozpuszczalnikiem, w jakim prowadzony jest cały proces jest zwykła woda.

Antybakteryjny polimer został tak zaprojektowany, by zawierał liczne czwartorzędowe grupy amoniowe (wprowadzające dodatni ładunek, niezbędny dla uzyskania bakteriobójczej powierzchni) oraz elementy, za pomocą których następowałoby łatwe i trwałe połączenie pomiędzy polimerem, a modyfikowaną powierzchnią.

Według naukowców, nowo opracowana metoda jest jedyną dostępną dziś techniką tworzenia powierzchni antybakteryjnych, która może być w zasadzie natychmiast zaadaptowana na potrzeby przemysłu, gdyż nie wymaga stosowania niedozwolonych lub ściśle limitowanych związków chemicznych.

Praca francuskich naukowców wzbudziła duże zainteresowanie różnego rodzaju firm, dlatego należy się spodziewać szybkiej komercjalizacji i powszechnego wykorzystania w przemyśle tej metody ograniczania wzrostu wszelkiego typu drobnoustrojów.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny