Konkurs Czysty Las po raz czwarty


Konkurs Czysty Las po raz czwarty: artykuł nr 5394

2008-02-07 14:36:26 Leśnictwo

Towarzystwo Przyjaciół Lasu oraz Lasy Państwowe organizują czwartą edycję konkursu Czysty Las. Do udziału w nim zapraszają szkoły wszystkich szczebli. Konkurs przebiegać będzie na takich zasadach jak w roku ubiegłym, tj. w 2 kategoriach: leśna edukacja oraz sprzątanie lasu.

Głównymi celami konkursu jest poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów polskiej przyrody, właściwego zachowania w lesie oraz edukacja leśna ludzi młodych.

Zgłoszenia należy przesyłać do Towarzystwa Przyjaciół Lasu, e-mail: sekretariat@tpl.org.pl a także listownie na adres: Towarzystwo Przyjaciół Lasu, ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa lub faxem (022) 621 11 26

Szczegółowe informacje na stronie www.tpl.org.pl. Termin składania wniosków na określonych w regulaminie drukach upływa 31 marca br.
W poprzednich edycjach z terenu RDLP w Krośnie w konkursie wzięło udział:
- w 2006 r. - 41 szkół w kategorii Leśna Edukacja i 15 w kategorii Sprzątanie Lasu. Komisja Konkursowa wytypowała do szczebla centralnego 13 prac z Leśnej Edukacji i 2 – Sprzątanie Lasu,
- 2007 – odpowiednio 8 – Leśna Edukacja ( do szczebla centralnego – 3 szkoły) i 5 – Sprzątanie Lasu ( wytypowano 2). W roku ubiegłym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie (Nadleśnictwo Dukla) otrzymał III nagrodę na forum ogólnopolskim. Delegacja młodzieży odebrała ją w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Warszawie.

Wszystkie szkoły biorące udział konkursie otrzymały dyplomy od Towarzystwa Przyjaciół Lasu oraz uhonorowane zostały upominkami przez miejscowe nadleśnictwa.


Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa