Przegląd Współczesnej Fotografii - Człowiek obok mnie


Przegląd Współczesnej Fotografii - Człowiek obok mnie: artykuł nr 5416

2008-02-13 03:36:14 Ciekawostki

Fotografia jako zjawisko dziś już nie szokuje – spowszedniała dlatego, że towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Kiedy w 1839 roku ogłoszono jej wynalezienie rzeczywiście robiła na współczesnych duże wrażenie. Fotografia zachwycała precyzją, wiernością reprodukcji, odtworzeniem każdego, choćby najdrobniejszego detalu. Malarze realiści poczuli się pokonani... Fotografię uznano za najdoskonalszy dokument wizualny. Dzisiaj, niemal na całym świecie, obiektywny i wiarygodny dokumentalizm fotografii został wręcz usankcjonowany prawnie – choćby poprzez zdjęcia w paszportach.

We współczesnej kulturze mas mediów fotografia odgrywa niebagatelną rolę. Ale trzeba też wiedzieć, że sami artyści poddawali w wątpliwość „prawdomówność” obrazu fotograficznego. W latach trzydziestych poprzedniego wieku osiągnięto świadomość, że fotografią można manipulować, i że z jej pomocą można konstruować mity, a nawet mistyfikacje. Wykorzystywano ją do propagandy, ale też poprzez zmianę kontekstu zmieniano wymowę sprzeciwiając się propagandzie.

Wiemy też, że sytuację przed aparatem fotograficznym można zaaranżować jak na planie filmowym, łącznie z charakteryzacją. Wspaniałą kolekcję własnych portretów pozostawił Witkacy – raz pozował jako wujek z Ameryki, raz jako sędzia, to był półgłówkiem, to znowu wampirem, księdzem albo hermafrodytą. Fotografia dokumentuje to, co widzi aparat, ale aparat można oszukać. Stawiając przed nim w miejsce rzeczywistości – jej atrapę. „Ostrzeżenia” przed fotografią sformułowano, po to abyśmy lepiej ją zrozumieli. I choć wydaje się być powołana do informowania zdarza się, że dezinformuje dzięki manipulacji informacją – zniekształca sens obrazu.
Trzeba też pamiętać, że fotografia ukazuje nam także wiele z tego świata, czego bez niej nie dostrzeglibyśmy.

Fotografia dzisiaj to dziedzina sztuki. Czasem fotograf potrafi wpisać swe intencje w wykonywane zdjęcia, uczynić częścią swej wypowiedzi. Nie tyle kunszt, ile głęboka ludzka wrażliwość przemawia do nas ze zdjęć Diany Arbus, która sfotografowała ludzi ułomnych czy parę królewską wybraną na balu emerytów. I choć zdjęcia takie – często mimo drastyczności tematu – są wyrazem zwykłe ludzkiej wrażliwości wobec sfotografowanych ludzi. Potrafimy z nich wyczytać radość i dumę, że stali się obiektem zdjęcia. Zdjęcia mogą być aktami sympatii – aktami miłości.

Niech każdy z Was znajdzie swój własny stosunek do otaczającej rzeczywistości, niech ukaże to w formie zdjęcia pt. „Człowiek obok mnie
 

________________________________________________

Przegląd Współczesnej Fotografii - „Człowiek obok mnie” Białystok 2008

V Edycja Konkursu

 

Białostocki Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Człowiek obok mnie” pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs skierowany jest do amatorów zajmujących się fotografią współczesną.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

1.    Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący będący obywatelami Unii Europejskiej.

2.    Zakres terytorialny nadesłanych zdjęć nie jest ograniczony do terenu Polski, mogą być one wykonane na całym świecie.

3.    Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć.

4.    Format zdjęć czarno-białych i kolorowych musi mieścić się w wymiarach 24x30 cm do 40x50 cm, a fotografie mogą być wykonane zarówno metodą tradycyjną jak i cyfrową (nie będą uwzględniane zdjęcia przesłane drogą emailową)

5.    Na odwrocie zdjęcia należy umieścić informację o dacie i miejscu jego wykonania oraz imię i nazwisko autora.

6.    Zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat.

7.    Do zdjęć należy dołączyć kartę uczestnictwa (może być sporządzona odręcznie) z następującymi informacjami:

·      imię i nazwisko

·      adres autora

·      tytuł prac (nie obowiązkowo)

·      oraz adnotacją: Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Człowiek obok mnie” i podpisem autora

8.    Zdjęcia przekazywane na konkurs muszą dotrzeć do Białostockiego Ośrodka Kultury do dnia 30.09.2008 r. (data stempla nie ma znaczenia).

9.    Udział w konkursie jest bezpłatny.

10.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek nadesłanych drogą pocztową.

11.Profesjonalne jury  przyzna i dokona podziału nagród, których wysokość ogółem wyniesie 6000 zł oraz nagrody rzeczowe.

12.Zdjęcia nadesłane na konkurs po cyklu ekspozycji, będą zwracane od 21.01.2009 r. oprócz nagrodzonych, które pozostaną w archiwum organizatorów.

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do promocji konkursu.

14.Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę przez jury.

15.Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.

16.Prace należy przysłać na adres:

 

Białostocki Ośrodek Kultury

ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok, pokój nr 7 w godz. 8:00 – 16:00

dopisek „Człowiek obok mnie”

tel. * 85 742 15 15, fax * 85 744 70 23

www.bok.bialystok.pl

impresariat@bok.bialystok.pl

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek