Podglądanie natury - metody sztucznej inteligencji


Podglądanie natury - metody sztucznej inteligencji: artykuł nr 5446

2008-02-20 02:05:19 Ciekawostki

Co łączy naturę i metody sztucznej inteligencji? Czym są systemy rozmyte, sieci neuronowe i algorytmy genetyczne? Odpowiedzi na te pytania padną podczas wykładu z cyklu Wydział Elektrotechniki i Automatyki otwarty dla wszystkich. Zapraszamy na Politechnikę Gdańską 21 lutego, we czwartek. Początek o godz. 16.00 w sali E1 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Wstęp wolny.

Spotkanie dedykowane jest metodom sztucznej inteligencji.

– Mój wykład poświęcony będzie trzem najpowszechniej stosowanym i wciąż rozwijanym technologiom sztucznej inteligencji: systemom rozmytym, sieciom neuronowym i algorytmom genetycznym. Oczywiście istnieje jeszcze kilka innych metod zaliczanych do technik sztucznej inteligencji. Te trzy wybrane technologie posiadają jednak wyróżniająca je cechę, mianowicie: możliwość łączenia dającą systemy hybrydowe wykazujące synergizm działania. Zbliża to mechanizmy działania takich systemów do sposobów działania systemów wykreowanych przez naturę. Na przykład systemy neuronowo-rozmyte przetwarzają informacje w sposób naśladujący mechanizmy centralnego układu nerwowego lepiej niż same systemy neuronowe – opowiada dr inż. Kazimierz Duzinkiewicz, starszy wykładowca z Katedry Automatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Cykl wykładów pod hasłem „Wydział Elektrotechniki i Automatyki otwarty dla wszystkich” został przygotowany z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej, która ma przed sobą wybór kierunku studiów. Zadaniem wykładów jest przede wszystkim przekazanie w atrakcyjny i bardzo przystępny sposób wiedzy na temat najnowszych osiągnięć z dziedziny elektrotechniki, automatyki oraz robotyki. Dzięki spotkaniom młodzież może poznać możliwości rozwoju, jakie wiążą się ze studiami na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Tematyka wykładów jest różnorodna, dotyka zarówno podstawowych praw, jak i najnowszych osiągnięć techniki

Harmonogram wykładów

UWAGA! Początek zawsze o godz. 16.00 w sali E1 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

* 21 lutego 2008. Podglądanie natury – metody sztucznej inteligencji, dr inż. Kazimierz Duzinkiewicz
* 6 marca 2008. Nanotechnologia – przyszłość techniki?, prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
* 13 marca 2008. Pola sprzężone – zastosowania techniczne, prof. dr hab. inż. Paweł Zimny
* 3 kwietnia 2008. Pojazdy elektryczne dziś i jutro, dr hab. inż. Krzysztof Karwowski
* 10 kwietnia 2008. Techniki komputerowego modelowania 3D w inżynierii elektrycznej, dr inż. Andrzej Wilk
* 17 kwietnia 2008. Inżynieria bezpieczeństwa, dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski
* 8 maja 2008, Skąd w gniazdku bierze się prąd – system elektroenergetyczny, jego elementy i zasady funkcjonowania, prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

Politechnika Gdańska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek