Podsumowanie 100 dni na stanowisku ministra nauki


Podsumowanie 100 dni na stanowisku ministra nauki: artykuł nr 5451

2008-02-22 02:33:16 Ciekawostki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka uznała, że jej sukcesem podczas 100 dni spędzonych na stanowisku szefa resortu jest powołanie i praca zespołu ds. reformy nauki i szkolnictwa. "Pracujemy nad całym systemem, a nie nad jednostkowymi przepisami czy zagadnieniami reformy nauki i szkolnictwa wyższego" - mówiła Kudrycka podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie. Przypomniała, że konferencja konsultacyjna ze środowiskami naukowymi i akademickimi na temat reformy systemu zarządzania i finansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego odbyła się w styczniu. W dwudniowych konsultacjach społecznych wzięło udział ok. 280 przedstawicieli środowisk akademickich, naukowych, związkowców i studentów.

Stanowiska zaprezentowane podczas konferencji były podstawą do powołania 1 lutego Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego. Zespół jeszcze w marcu 2008 r. ma przedstawić założenia do kompleksowej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Pytana przez dziennikarzy o porażkę podczas 100 dni sprawowania swej funkcji, Kudrycka powiedziała, że "do opinii publicznej nie przebiła się informacja o nieprawidłowościach dokonywanych przez poprzednich ministrów w formułowaniu tzw. listy indykatywnej, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

"Nieprawidłowości związane były z tym, że w zasadzie tylko na podstawie swobodnego uznania i własnej woli kształtowana była cała lista indykatywna, bez wydania zarządzenia, określenia trybu i warunków przy jakich powinna być ta lista tworzona" - podkreśliła Kudrycka.

Podsekretarz stanu w ministerstwie prof. Grażyna Prawelska- Skrzypek mówiła o pracach legislacyjnych w resorcie. Jak zaznaczyła - trwają prace nad zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Zgodnie z nią, obywatele krajów UE będą mogli łatwiej podejmować w Polsce pracę.

Poza tym, do Sejmu skierowano projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (poprzez połączenie Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej) oraz projekty ustaw o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ("Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie"), Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; oraz projekt o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym, który został przyjęty przez RM dnia 22 stycznia 2008 r.

Sekretarz stanu w ministerstwie prof. Maria Elżbieta Orłowska podkreśliła że, kierownictwo MNiSW zabiega o utworzenie we Wrocławiu Europejskiego Instytututu Technologicznego.

Jak dodała - sfinalizowano tez procedurę związaną z uzyskaniem zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy między rządem polskim a rządem USA w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Umożliwi to obywatelom obu państw m.in. wzajemne studiowanie i prowadzenie badań naukowych na terytorium Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wśród pozostałych dokonań resortu wymieniano m.in. powołanie 4 stycznia przez minister nauki na 4-letnią kadencję Państwowej Komisji Akredytacyjnej w nowym składzie, której przewodniczącym został dr hab. Marek Rocki oraz prowadzenie prac nad nową wersją "Strategii rozwoju nauki 2008-2015". Ich zakończenie planowane jest na marzec.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek