Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: artykuł nr 5464

2008-02-25 06:55:47 Ekologia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako jednostka wdrażająca, organizuje kolejną konferencję szkoleniową dla potencjalnych beneficjentów V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”. Konferencja będzie miała charakter ogólny, skierowana jest wyłącznie do potencjalnych beneficjentów V priorytetu PO IiŚ lub ich przedstawicieli, w szczególności do podmiotów, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniach organizowanych przez CKPŚ w grudniu. Spotkania będą miały taki sam charakter jak szkolenia grudniowe, dlatego prosimy by osoby, które już raz brały udział w naszych szkoleniach nie zgłaszały się tym razem.

W programie przewiduje się omówienie następujących zagadnień:

  • Cele działań realizowanych w ramach V Priorytetu PO IiŚ
  • Zasady oceny wniosków i kryteria wyboru projektów
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Przepływy środków finansowych
  • Omówienie wzoru wniosków o dofinansowanie

Konferencja odbędzie się w dwóch terminach 11 marca 2008 i 13 marca 2008, w godzinach 9-17 w Warszawie, w budynku CKPŚ przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3. CKPŚ zapewnia bezpłatny udział w szkoleniu, nie zapewnia zwrotu kosztów podróży oraz noclegu.

Zainteresowanych prosimy o pobranie formularza znajdującego się w załączniku, wypełnienie go oraz przesłanie na adres monika.przemyska@ckps.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 marca 2008 lub do wyczerpania ograniczonej liczby miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń dla maksymalnie 2 osób z danej instytucji /organizacji.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii