300 mln euro dla nauki


300 mln euro dla nauki: artykuł nr 5465

2008-02-25 06:57:30 Ciekawostki

Od piątku uczelnie i instytuty badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; do rozdziału jest 300 mln euro - poinformowała minister nauki Barbara Kudrycka. Jak mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka na konferencji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, środki z tej puli będą przeznaczone głównie na dofinansowanie infrastruktury badawczej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by na ten cel poszło ok. 70 proc. środków; pozostałych ok. 30 proc. przeznaczono by na projekty badawcze. Uczelnie i instytuty mają pół roku na składanie wniosków.

"Cieszę się, że możemy dziś ogłosić otwarcie konkursu na wnioski. Po pierwsze, jesteśmy pierwszym resortem, który otwiera konkurs, po drugie możemy dystrybuować 300 mln euro na infrastrukturę badawczą i na projekty badawcze ze sfery wdrożeń i innowacji, która jest bardzo ważna w polityce tego rządu" - powiedziała Kudrycka.

"To bardzo istotne środki dla polskiej nauki. Jeśli chodzi o nauki podstawowe, takie jak fizyka, biologia, astronomia, wyniki mamy bardzo dobre. Brakuje nam jednak dobrej infrastruktury badawczej. Środki z Unii pozwolą uzupełnić przynajmniej częściowo zaplecze badawcze dla polskich naukowców" - zaznaczyła wiceminister nauki prof. Maria Elżbieta Orłowska.

Jak tłumaczyła, "konkurencyjność nauki wychodzi już dawno poza dobre publikacje". "Teraz trzeba demonstrować wyniki i rezultaty badań, jest ogromna konkurencja. Środki z UE pomogą nam w stworzeniu lepszych szans na starcie niż mamy obecnie" - wyjaśniła.

W latach 2007-2013 na realizację Narodowej Strategii Spójności w Polsce przeznaczonych jest 85,6 euro, w tym 67,3 mld euro ze środków UE; z tego 4,15 mld euro na naukę i szkolnictwo wyższe (3,53 mld euro to środki z UE).

W ramach środków na naukę 1,3 mld euro przeznaczonych jest na badanie i rozwój nowoczesnych technologii, 1,3 mld euro na infrastrukturę badawczą, 0,59 mld euro na infrastrukturę szkolnictwa wyższego i 0,96 mld euro na rozwój kapitału ludzkiego w szkolnictwie wyższym.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek