Cykl wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży


Cykl wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży: artykuł nr 5471

2008-02-28 08:30:59 Ciekawostki

W piątek, tj. 29 lutego br., w godzinach od 09.30 do 13.30, w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie, mieszczącym się przy Al. 29 Listopada 46 odbywać się będzie cykl wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach cyklicznie organizowanego Uniwersytetu dla Młodzieży.

Około 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych weźmie udział w cyklu wykładów odbywających się w ramach „UNIWERSYTETU DLA MŁODZIEŻY”. Koordynatorem Uniwersytetu jest prof. dr hab. Kazimierz Wiech.

O „Ochronie biosfery i bioróżnorodności” opowie prof. dr hab. Wiesław Barabasz, a o tym, co zrobić „By zwierzętom żyło się lepiej” dowiemy się z wykładu dr Ryszarda Tuza. Relacja „Powietrze - Człowiek - Środowisko” to tytuł wystąpienia prof. dr hab. Janusza Miczyńskiego. Na temat „Gleba, las, środowisko” będzie mówił prof. dr hab. Stanisław Brożek. Oczywiście nie zabraknie prezentacji oferty dydaktycznej Akademii Rolniczej, którą przedstawi Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich” – prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

W części drugiej przewidziano m.in. wykład dr hab. Piotra Murasa pt. „Ogród malowany różanecznikami”. O „Kierunkach badań w inżynierii rolniczej” opowie Dr Marcin Tomasik. Czy warto spożywać mięso? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wykładzie prof. dr hab. Władysława Migdała pt. „Spożycie mięsa za i przeciw”. Z kolei „Nowe kierunki w klonowaniu ssaków” to tytuł wystąpienia dr hab. Doroty Zięby.

Głównym celem Uniwersytetu jest prezentacja Uczelni i zapoznanie uczniów z aktualnymi kierunkami badawczymi oraz osiągnięciami w naukach biologicznych i rolniczych.
W programie przewidziano także pokaz fotografii przyrodniczej oraz konkursy z nagrodami dla najlepszych.

Akademia Rolnicza w Krakowie

_______________________________
PROGRAM SPOTKANIA

9.30 – Uroczyste otwarcie spotkania
9.45 – 10.15 - Prezentacja Akademii Rolniczej w Krakowie (Prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Akademii Rolniczej w Krakowie)
10.15 - 10.25 – Zarys historii Uniwersytetu dla Młodzieży przy Akademii Rolniczej w Krakowie (Prof. dr hab. Kazimierz Wiech)
10.30 – Blok wykładowy (Aula CK):
/Wydział Rolniczo – Ekonomiczny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Leśny/

• Ochrona biosfery i bioróżnorodności (Prof. dr hab. Wiesław Barabasz)
• By zwierzętom żyło się lepiej (Dr Ryszard Tuz)
• Powietrze - człowiek - środowisko (Prof. dr hab. Janusz Miczyński)
• Gleba, las, krajobraz (Prof. dr hab. Stanisław Brożek)

11.50 – 12.10 – Przerwa „kawowa” (Hol CK)

12.10 - Blok wykładowy (Aula CK):
/Wydział Ogrodniczy, Wydział Agroinżynierii, Wydział Technologii Żywności, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii/

• Ogród malowany różanecznikami (Dr hab. Piotr Muras)
• Kierunki badań w inżynierii rolniczej (Dr Marcin Tomasik)
• Spożycie mięsa za i przeciw (Prof. dr hab. Władysław Migdał)
• Nowe kierunki w klonowaniu ssaków (Dr hab. Dorota Zięba)

13.30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania (Aula CK)
13.45 – Poczęstunek „na drogę” (Hol CK)

 

29 lutego 2008, Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej
31-425 Kraków, Al. 29 listopada 46

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek