Nabór kandydatów na studia doktoranckie w zakresie leśnictwa


Nabór kandydatów na studia doktoranckie w zakresie leśnictwa: artykuł nr 5475

2008-02-29 09:13:03 Leśnictwo

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór kandydatów na 4-letnie (2008-2012) Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie leśnictwa - informuje na stronie IBL dyrektor placówki, prof. Andrzej Klocek.

Program studiów jest realizowany w okresie 4 lat (8 semestrów) i obejmuje 14 sześciodniowych (poniedziałek-sobota) sesji na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL) i 2 czterodniowe sesje terenowe.

Oferta studiów doktoranckich w IBL jest kierowana do: pracowników Lasów Państwowych, pracowników jednostek organizacyjnych działających na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody leśnej, innych osób o kwalifikacjach umożliwiających zrealizowanie programu studiów i ubieganie się o stopień doktora nauk leśnych.

Opłata za 1 semestr studiów wynosi 3700 zł i nie obejmuje kosztów dojazdów oraz utrzymania podczas trwania sesji.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie na adres Instytutu w terminie do 15 maja 2008 r. następujących dokumentów: podania o przyjęcie wraz z informacją w ramach jakiej dyscypliny podstawowej spośród: ekologii, genetyki drzew leśnych, hodowli, ochrony, produkcyjności, urządzania, użytkowania lasu, siedliskoznawstwa, łowiectwa, ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej, w zależności od zainteresowań naukowych, kandydat zamierza realizować rozprawę doktorską; odpisu dyplomu magisterskiego; curriculum vitae z informacją o dotychczasowej pracy zawodowej oraz ewentualnym wykazem publikacji i wygłoszonych referatów; 3 fotografii.

Warunkiem zakwalifikowania na studia będzie pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej związanej z wybraną dyscypliną podstawową oraz z podstaw znajomości wybranego języka obcego nowożytnego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w czerwcu 2008 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa. O dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni po 15 maja 2008 r.

Limit przyjęć na studia wynosi 15 osób. Zajęcia na studiach rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009.

Regulamin studiów znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

Adres do korespondencji i informacje: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn Kierownik NSD: prof. Zbigniew Sierota e-mail: Z.Sierota@ibles.waw.pl Sekretariat NSD: mgr inż. Ewelina Borecka tel. bezp. (022) 823 45 65 lub centrala (022) 822 32 01 w. 234 telefax: (022) 822 49 35, e-mail: E.Borecka@ibles.waw.pl oraz Sekretariat IBL w Sękocinie Starym tel.: (022) 715 06 20.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa