GE oraz rząd Algierii otwierają największy zakład odsalania wody morskiej w Afryce


GE oraz rząd Algierii otwierają największy zakład odsalania wody morskiej w Afryce: artykuł nr 5476

2008-02-29 09:44:02 Ekologia

Prezydent Algierii, Abdelaziz Bouteflik oraz Jeff Garwood, prezes i dyrektor generalny GE Water & Process Technologies, firmy wchodzącej w skład General Electric Company, dokonali uroczystego otwarcia zakładów odsalania wody morskiej Hamma Seawater Desalination Plant (SWDP) w Algierze. Inwestycja w dużej mierze rozwiązuje trapiący Algier od lat problem deficytu wody pitnej. Wartość przedsięwzięcia ukończonego w ciągu zaledwie 24 miesięcy to 250 milionów dolarów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych membran filtrujących i technologii odwróconej osmozy nowo otwarte zakłady mogą dostarczyć mieszkańcom Algieru nawet 200 tysięcy metrów sześciennych wody pitnej dziennie.

Algieria od wielu lat zmagała się z deficytem wody pitnej ze względu na fakt, iż zapotrzebowanie na wodę dla celów mieszkaniowych i przemysłowych znacznie przekraczało jej dostępną ilość. Na W ciągu ostatnich 25 lat ponad 2,5 miliona mieszkańców terenów wiejskich przeniosła się do stolicy kraju - Algieru, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na wodę w mieście. Nadwerężenie zapasów wody oraz zwiększenie obciążenia dla infrastruktury wodociągowej doprowadziło do sytuacji, w której część mieszkańców miało dostęp do wody zaledwie przez kilka godzin dziennie, a czasami tylko raz na trzy dni.

„Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w przedsięwzięciu takim jak zakłady Hamma Seawater Desalination Plant. Współpraca z Algierian Energy Company oraz rządem Algierii jest doskonałym przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które przyczynia się do rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów na świecie, jakim jest zapewnienie ludziom stałego i swobodnego dostępu do wody pitnej” - powiedział Jeff Garwood, prezes i dyrektor generalny GE Water & Process Technologies. „Działanie w skali globalnej, różnorodne możliwości finansowania oraz szeroka gama sprzętu, materiałów chemicznych i usług pozwalają GE przyczynić się do rozwiązania stale rosnących problemów z dostępem do wody na całym świecie. Oczekujemy, że w 2008 odnotujemy 80-procentowy wzrost liczby dużych projektów, takich jak zakłady Hamma. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość i cieszymy się z tego, że możemy zaoferować naszym klientom na całym świecie tanie, wydajne i skuteczne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody.” – dodał Garwood.


Zakłady Hamma Seawater Desalination Plant to pierwsza duża instalacja odsalania wody w Afryce Północnej, wykorzystująca proces odwróconej osmozy. Projekt jest prowadzony przez firmę Hamma Water Desalination SpA, która jest finansowana w 70 procentach przez General Electric, a w 30 procentach przez będącą własnością państwa spółkę Algerian Energy Company. Firma Overseas Private Investment Company, która wspiera amerykańskie przedsiębiorstwa w inwestowaniu na nowych i wschodzących rynkach zagranicznych, zainwestowała w algierską instalację sumę 200 milionów dolarów. Firma GE otrzymała również 25-letni kontrakt na obsługę i konserwację zakładów.

Otwarcie zakładów Hamma Seawater Desalination Plant to kolejny krok, dzięki któremu GE umocniło się na pozycji lidera na polu budowy dużych obiektów odsalania wody morskiej wykorzystujących zaawansowaną technologię membranową. Technologia odsalania GE jest obecnie wykorzystywana w ponad 1500 zakładach na całym świecie i dziennie udostępnia ponad osiem miliardów litrów wody używanej dla celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Rozwiązania wykorzystane w Hamma Seawater Desalination Plant wchodzą w skład inicjatywy GE ecomagination. Celem GE ecomagination jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska, a jednocześnie przyczynią się do stałego rozwoju GE. Produkty GE ecomagination podlegają stałej i niezależnej weryfikacji, co pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych poprzez udostępnianie czystej wody, wydajniejszych źródeł energii oraz rozwiązań charakteryzujących się zmniejszoną emisją gazu cieplarnianego.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem www.ge.com/water


____________________________________

Jak działa zakład odsalania wody morskiej?
Hamma, Algieria
 

Platforma odsalania GE wykorzystuje technologię membranową do przetwarzania wody morskiej oraz słonawej na wodę słodką zdatną do picia, nawadniania i zastosowań przemysłowych. To przełomowe rozwiązanie posiada certyfikat GE ecomagination – globalnej inicjatywy, której celem jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska, a jednocześnie przyczynią się do stałego wzrostu firmy. Dzięki wykorzystywanym przez GE technologiom odwróconej osmozy (RO – reverse osmosis) oraz odwracalnej elektrodializy (EDR - electrodialysis reversal), zakład w Algierze może dostarczać wodę w niezawodny sposób i w przystępnej cenie. Technologie te są również niezwykle wszechstronne — mogą być stosowane na obiektach wodnych różnych rozmiarów zawierających słoną lub słonawą wodę w dowolnym miejscu na świecie.

Proces odsalania wody morskiej:

Zakłady Hamma Seawater Desalination Plant czerpią wodę morską bezpośrednio z morza za pomocą dwóch 550-metrowych rur wlotowych. Następnie woda przenoszona jest do systemu wstępnej obróbki zawierającego płytkowy system czyszczący, gdzie do wody dodawane są koagulatory, dzięki którym usunąć z niej można zawiesiny oraz ułatwić jej obróbkę. Na stan wody morskiej wpływają rozmaite czynniki: dynamika sezonowa, zakwit oraz zmętnienie spowodowane działalnością portu. Po zakończeniu procesu kłaczkowania i sedymentacji wody przechodzi ona przez podwójny filtr i trafia do zbiornika. Stamtąd woda jest przepompowywana przez wkłady filtrujące o grubości pięciu mikronów, a następnie dystrybuowana poprzez dziewięć układów membran odwróconej osmozy z pojedynczym przejściem. Ostatnia faza, zanim woda będzie mogła trafić do miejskiego systemu wodociągowego, to powtórna mineralizacja oraz dezynfekcja.

Proces ten uwzględnia potencjalne różnice jakości wody. Ponadto zaawansowany proces obróbki membranowej jest znacznie lepszy pod względem operacyjnym oraz ekonomicznym od cieplnych metod odsalania, oferując zmniejszone zużycie energii oraz niższe wymagania chemiczne. Gotowa woda spełnia następujące parametry: Stałe związki rozpuszczone - mniej niż 500 mg/l, zasadowość - do 65 ppm, całkowita twardość - 50 – 65 ppm, oraz pH wynoszące 8 – 8.5.

Technologia odwróconej osmozy, niegdyś stosowana na niewielką skalę w specjalistycznych instalacjach, zyskuje dziś na popularności jako standardowa technika uzdatniania wody
w dużych instalacjach. Koszt produkcji wody za pomocą membran wykorzystujących proces odwróconej osmozy spadł w ciągu ostatnich 20 lat o ponad 80%, dzięki czemu odsalanie wody morskiej stało się rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym finansowo.

Technologia odsalania wody GE:

Poniższy, diagram prezentuje w uproszczony sposób proces odsalania wody morskiej.


kliknij na zdjęciu aby powiększyć
 

Problem niedoboru wody na świecie - fakty:

• Powierzchnia Ziemi w 70% pokryta jest wodą, ale do spożycia dostępny jest mniej niż 1% światowych zasobów słodkiej wody. przy czym nie zawsze znajduje się ona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
• Niedobór wody już dziś należy do najpoważniejszych globalnych problemów,
a w ciągu następnych 20 lat oczekuje się, że wodny kryzys będzie się jeszcze pogłębiał.
• Według przygotowanego przez ONZ raportu o stanie gospodarki wodnej 2006
UN World Water Development Report, w wielu częściach świata topnieją zasoby wody, a jej jakość pogarsza się – natomiast zapotrzebowanie rośniej szybciej
niż kiedykolwiek wcześniej.
• Obecnie ponad 1,1 miliarda ludzi pozbawionych jest dostępu do wody lub cierpi
na znaczy niedobór czystej, nadającej się do użytku wody.
• 40 procent światowej ludności zamieszkuje obecnie na obszarach, na których występują średnie i wysokie niedobory wody. Szacuje się, że w roku 2025 około dwie trzecie światowej ludności, czyli 5,5 miliarda ludzi, zamieszkiwać będzie tereny obarczone tym samym problemem.
• Każdego dnia 6 tysięcy ludzi umiera na choroby związane z niedoborem lub brakiem wody, większość z ofiar to dzieci.

Zaangażowanie GE w walkę z niedoborem wody:

• Firma GE jest jednym z największych producentów instalacji odsalania na świecie.
• Funkcjonujące platformy odsalania GE odzyskują ponad 8 miliardów litrów wody dziennie. Woda ta służy później do rozmaitych celów. Ilość ta jest równa dziennej ilości wody wystarczającej na potrzeby 150 milionów ludzi.
• Powtórne wykorzystanie wody: GE posiada największe instalacje służące do tego celu oraz instalację o największej wydajności powtórnej obróbki wody na świecie.
• Ścieki: GE dysponuje największymi instalacjami membranowymi oraz instalacją
o największej wydajności obróbki ścieków na świecie.
• Odsalanie: GE należy do grupy 5 największych producentów i jest liderem wśród firm wykorzystujących technologię membranową.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii