Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza do współpracy


Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza do współpracy: artykuł nr 5485

2008-03-02 18:25:48 Botanika

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane realizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach oferty Zielone weekendy w Ogrodzie Botanicznym.

Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie
zaprasza do współpracy osoby zainteresowane
realizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w ramach oferty

Zielone weekendy w Ogrodzie Botanicznym
przygotowywanej przez Śląski Ogród Botaniczny.

Poszukujemy osób obdarzonych umiejętnością zajmującego prezentowania tematyki związanej z szeroko rozumianą ekologią roślin i zwierząt. Organizowane przez nas zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą miałyby odbywać się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, gdzie istnieje możliwość prezentowania wspomnianej tematyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych terenów Ogrodu. Wbrew nazwie zajęcia nie musiałyby mieć miejsca jedynie w dni weekendowe. W zamyśle organizatorów zajęcia terenowe w ramach „Zielonych weekendów” powinny mieć formę „gawędy przyrodniczej”.
Osoby realizujące zajęcia edukacyjne w ramach „Zielonych weekendów” otrzymają wynagrodzenie na zasadzie umowy o dzieło opiewającej na minimum 16 godzin zajęć (4 grupy po cztery godziny lekcyjne).

Do wymogów formalnych umożliwiających realizację zajęć edukacyjnych w ramach „Zielonych weekendów” należy:
- przedstawienie konspektu zajęć uwzględniającego specyfikę przedziałów wiekowych właściwych szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej;
- przedstawienie ewentualnego dotychczasowego doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
- określenie możliwych terminów zajęć;
- rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Działu Nauki i Edukacji Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dr. Bogdanem Ogrodnikiem.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do 14 marca 2008

Kontakt:
Jacek Jaworski
poniedziałek: 9:00-16:00,
piątek: 9:00-16:00,
tel. 0 603 895 030
e-mail: jacjawor@op.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki