W Bieszczadach powstanie polsko-słowacka leśna ścieżka dydaktyczna


W Bieszczadach powstanie polsko-słowacka leśna ścieżka dydaktyczna: artykuł nr 5486

2008-03-03 12:58:59 Leśnictwo

To pierwszy taki międzynarodowy projekt po otwarciu granic, realizowany przy udziale Lasów Państwowych. W środę 27 lutego podczas spotkania delegacji leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Dyrekcji Lasów Państwowych Słowacji we Vranowie ustalono, że pierwszy odcinek naucneho chodnika Udava-Solinka po słowackiej stronie zostanie otwarty dla turystów już końcem maja tego roku.

Spotkanie zorganizowane na zaproszenie strony słowackiej odbyło się we Vranowie (część studyjna) i w lasach nad Udavą (część terenowa), które po stronie polskiej przylegają do nieistniejącej wsi Solinka. W skład krośnieńskiej delegacji, której przewodniczył Wojciech Szepieciński, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, wchodzili: Piotr Brewczyński, naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych, Witold Ropa, specjalista ds. funduszy pomocowych w RDLP oraz Piotr Łański, zast. nadleśniczego z Komańczy, Roman Zielonka, zast, nadleśniczego z Cisnej i Edward Orłowski, specjalista ds. ochrony przyrody w Nadl. Komańcza.

Prawdziwą gościnność okazał przewodniczący 7-osobowej delegacji ze strony słowackiej, Martin Strmen, dyrektor z Vranowa. Na spotkanie przybył też przedstawiciel dyrektora generalnego Lasów Państwowych Słowacji z Bańskiej Bystrzycy, Jan Mičovsky.

Omówiono relacje leśnictwa w gospodarce obu krajów oraz pola ewentualnej, przyszłej współpracy na terenie regionu Karpat. Obydwie strony zainteresowane są poznawaniem leśnych nowości u swych partnerów. Strona słowacka zaproponowała wykonanie wspólnej leśnej ścieżki dydaktycznej, mającej charakter transgraniczny, o punktach wyjściowych na Słowacji i w Polsce. Podjęto wspólne zobowiązanie do realizacji tego projektu. Po stronie słowackiej będzie on urzeczywistniany w najbliższych miesiącach. Już końcem maja przewidziano otwarcie odcinka z Udavy , doliną rzeczki o tej samej nazwie do granicy państwowej. Prace projektowe po stronie polskiej rozpoczną się w najbliższych dniach a otwarcie całej kilkunastokilometrowej trasy ścieżki przewiduje się wiosną przyszłego roku.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa