Spotkania Naukowe Fundacji im. Koprowskich


Spotkania Naukowe Fundacji im. Koprowskich: artykuł nr 5506

2008-03-07 11:16:50 Biotechnologia

W poniedziałek 10 marca o godzinie 12:00 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i AMG odbędzie się wykład inaugurujący projektu pt. Spotkania Naukowe Fundacji im. Koprowskich.

Działania mają na celu umożliwienie polskim doktorantom i studentom kontaktu ze światowej sławy naukowcami. Wykład inauguracyjny pt: "Development and Functions of the Immune System" wygłosi Prof. Fritz Melchers (Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin), światowej sławy immunolog, zaproszony przez fundatora Prof. Hilarego Koprowskiego (Wistar Institute, Philadelphia Thomas Jefferson University, Philadelphia).

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację im. Koprowskich (www.fundacjakoprowskich.org), Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku.

Marek Kuźbicki: Koło Naukowe BIO-MED

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii