Młodzież wspiera leśników


Młodzież wspiera leśników: artykuł nr 5513

2008-03-10 12:22:46 Leśnictwo

Ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Czysty las, w którym uczniowie mogą rywalizować o nagrody za działania na rzecz czystości lasów, edukacji ekologicznej i promocji właściwych zachowań w lesie. Do konkursu, organizowanego wspólnie przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu, mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół i innych placówek oświatowych wszystkich typów, a także zespołów szkół.

Projekty można zgłaszać do końca marca.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane w roku szkolnym 2007/08 w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to kategoria „Leśna edukacja” - obejmuje działania propagujące wiedzę o lesie, właściwe zachowanie w nim, kształtujące szacunek do lasu i wrażliwość na przyrodę. Priorytetami tematycznymi są w tym roku „Las w literaturze” i „Lasy Europy”.

Druga kategoria to „Sprzątanie lasu” - akcje zbierania śmieci w lesie lub objęcie stałą opieką wybranych terenów leśnych i utrzymywanie czystości w tych miejscach.
O zgłaszanie uczestnictwa w konkursie proszeni są dyrektorzy placówek. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem:
Towarzystwo Przyjaciół Lasu, sekretariat, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków 12/33, tel./ fax: 022-621-11-26, e-mail: sekretariat@tpl.org.pl.
Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2008 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem.

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.tpl.org.pl

W ubiegłorocznej edycji konkursu „Czysty las” wzięło udział 19 małopolskich szkół. Dzięki współpracy leśników z dziećmi i młodzieżą z małopolskich lasów usunięto ponad 90 ton śmieci.

Zdzisława Kot-Malinowska
Rzecznik prasowy RDLP w Krakowie
tel. 12/63-05-264, tel. kom. 602 375 160
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa