Rusza ośrodek szkoleniowy dla operatorów maszyn leśnych


Rusza ośrodek szkoleniowy dla operatorów maszyn leśnych: artykuł nr 5533

2008-03-17 13:08:01 Leśnictwo

4 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Gidle zostanie otwarty Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych. Będzie to pierwsze w kraju miejsce kształcące profesjonalnych operatorów maszyn leśnych. Nabór na szkolenia rozpocznie się 7 kwietnia.

W tej chwili trwają szkolenia przedwstępne, których celem jest sprawdzenie, czy kandydaci na operatorów maszyn leśnych posiadają predyspozycje do tej pracy.

Powstanie ośrodka było odpowiedzią na postępujący rozwój mechanizacji prac leśnych. W jego ofercie znajdziemy 13 kursów, których ukończenie zostaje poświadczone certyfikatem. Program szkoleń obejmuje obsługę harwesterów, forwarderów, kołowych ciągników zrywkowych typu skidder i żurawi. Przewidziano też kursy obsługi urządzeń przydatnych przy pielęgnacji gleby, gospodarowaniu w szkółkach leśnych i innych.

Planowane jest także wprowadzenie szkoleń z zakresu technik i technologii oraz zasad planowania i organizacji pracy maszynami w poszczególnych rodzajach cięć. Programy szkoleń mogą być modyfikowane, zależnie od aktualnych potrzeb oraz ciągle postępujących zmian technologicznych.

Szkolenia będą prowadzone wieloetapowo. Każde z nich obejmuje część teoretyczną, ćwiczenia na symulatorach komputerowych, warsztaty, pracę na trenażerach, a także na maszynach – na specjalnie przygotowanych powierzchniach treningowych, pod okiem instruktorów.

Większość kadry ośrodka stanowią – nie bez powodu – pracownicy Nadleśnictwa Gidle. Nadleśnictwo to wdraża technologie maszynowe już od 1995 r., ma więc w tym zakresie ogromne doświadczenie.

Ośrodek zajmuje się także edukacją. Na jego terenie znajduje się izba edukacyjna z licznymi eksponatami przyrodniczymi. Znajdziemy w niej m.in. gabloty z owadami, tablice chronionych gatunków roślin, spreparowane okazy fauny i awifauny żyjące w tutejszych lasach. Dodatkową atrakcją są przebywające w wolierach bażanty, kuropatwy i inne ptaki łowne oraz egzotyczne kaczki.

Ośrodek stale współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami. Prowadzi także pokazy i warsztaty dla szkół wyższych oraz jednostek LP, na których prezentuje nowoczesne technologie i techniki pracy stosowane w leśnictwie.

Przemysław Przybylski
Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami dla operatorów maszyn leśnych mogą się zgłaszać do Nadleśnictwa Gidle: gidle@katowice.lasy.gov.pl tel. 034 32 72 970, 034 32 72 971, 034 32 72 972
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa