Światowy Dzień Wody 2008


Światowy Dzień Wody 2008: artykuł nr 5549

2008-03-24 21:27:34 Ekologia

Obchody Światowego Dnia Wody 2008 odbyły się 20 marca. W 2008 roku, ONZ określiło bieżący rok jako Międzynarodowy Rok Higieny. Aby przybliżyć tę tematykę i wyzwania dotyczące higieny, ONZ stworzyło specjalną stronę internetową pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Higieny, aby polepszyć sytuację ponad 2 miliardów ludzi, którzy nie mają dostępu do toalet. Każdego roku brak dostępu do wody i nieprzestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych przyczynia się do śmierci ponad półtora miliona dzieci na całym świecie. „Dostęp do toalet i przestrzeganie warunków sanitarnych jest jednym z najważniejszych naszych celów, obok troski o ochronę środowiska, równość płci, edukację czy zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci” powiedział sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. „Około 42 tysiące ludzi umiera na świecie każdego tygodnia z powodu chorób związanych ze złą jakością wody i brakiem zachowania podstawowych norm sanitarnych. Nie możemy akceptować takiej sytuacji.” dodał Mun.

Raport WISE

Według raportu opublikowanego przez organizację WISE, aż 9 europejskich krajów może borykać się z problemami ograniczonego dostępu do wody. Należą do nich: Cypr, Bułgaria, Belgia, Hiszpania, Macedonia, Malta, Włochy, Wielka Brytania i Niemcy. Problem ten w przyszłości może dotknąć również Polski. Innymi słowy, 46% populacji Europy żyje w miejscach, w których dostęp do wody może być ograniczony. Większość krajów, które cechują się wysokim stopniem zużycia wody (WEI – water exploration index) może w przyszłości stanąć przed tym problemem.Szanse dla Europy Środkowej i Wschodniej


Dostrzegając światowe trendy i wzrastające potrzeby regionu Europy Środkowej i Wschodniej firma GE silniej zaznacza swoją obecność na tym rynku.

„Przejęcie firmy ZENON, producenta membran filtracyjnych, zlokalizowanego na Węgrzech, było jednym ze strategicznych działań związanych z inicjatywą GE ecomagination, w ramach której oferujemy produkty opracowane nie tylko pod kątem wydajności, ale przede wszystkim spełniające najostrzejsze normy dotyczące środowiska naturalnego. Przejęcie firmy ZENON zbiega się z czasem nasilenia globalnych wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu i czystością wody” powiedział Lesław Kuzaj, prezes GE w Europie Środkowej. W węgierskiej fabryce, której przejęcie sfinalizowano w 2006 roku GE produkuje najnowocześniejsze membrany filtracyjne Hollow-Fibre Ultrafiltration (UF). Na Węgrzech znajduje się również centrum badań, a także działy logistyki, sourcingu, finansowe i globalnego wsparcia technicznego.

Istotną kwestię stanowi modernizacja istniejącej infrastruktury związanej z oczyszczaniem i przesyłem wody w krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GE dysponuje bogatą ofertą zaawansowanych techniczne produktów, aby sprostać tym potrzebom. Modernizacja istniejącej infrastruktury może być ogromnym krokiem naprzód dla naszego regionu. „Pracując dla GE, wiem, że światowe firmy mogą naprawdę zrobić wiele dobrego rozwiązując globalne problemy – takie jak zagwarantowanie ludziom dostępu do czystej wody. Mamy wiedzę, technologię i produkty, które stanowią doskonałą odpowiedź na światowe wyzwania związane z zapewnieniem stabilnego dostępu do czystej wody”. dodał Lesław Kuzaj.GE World Water Tour 2008

W tym roku, firma GE zainicjowała serię spotkań poświęconych oszczędzaniu, oczyszczaniu i ponownym użyciu wody. Spotkania kierowane są głównie dla przedstawicieli sektora biznesowego. Prelegenci stanowią elitę badaczy i ekspertów związanych z technologiami oszczędzania i przesyłania wody. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 28-30 maja w Brukseli. Kolejne odbędą się w Szanghaju, Sao Paulo, Mombasie i Atlancie.

Więcej informacji na temat World Water Tour znajduje się na stronie:
http://www.gewater.com/watertour/wwt2008/index.jsp


Zaangażowanie GE w walkę z niedoborem wody:

• Wartość rynku wody wynosi ponad 400 miliardów – łącznie z rurociągami, walorami itd. Celem GE jest szybko-rosnący sektor rynku o wartości 45-50 miliardów dolarów.
• Poczynając od odsalania poprzez "recycling" wody, obróbkę ścieków, aż po uzdatnianie wody pitnej – szeroka oferta GE pozwala na rozwiązanie niemal wszystkich problemów związanych z gospodarką wodną
• Żadna inna firma nie może pochwalić się podobną, globalną skalą działania, wszechstronnymi metodami finansowania projektów oraz ofertą sprzętu, materiałów chemicznych oraz usług skierowanych do swoich klientów.
• GE jest również liderem w zakresie zastosowania membranowej technologii odsalania, która należy do najwydajniejszych energetycznie technologii przetwarzania słonej wody.
• Technologie GE pozwalają zmniejszyć przemysłowe zużycie wody dzięki jej recyclingowi i obróbce ścieków
• Dzięki GE powstają źródła wody przeznaczonej do celów przemysłowych, jak i konsumpcji
• W ciągu ostatnich siedmiu lat GE zainwestowało w pięć obszarów, których celem jest zdobycie segmentu rynku o wartości 40 miliardów dolarów stanowiącego część globalnego rynku wodnego o łącznej wartości 400 miliardów dolarów.
• Celem GE jest najszybciej rosnący sektor rynku; firma działa w sektorze o wartości około 40 miliardów dolarów.
• Nasza działalność ma wpływ na ludzi i społeczności, w których żyjemy i pracujemy - nasze działania mają znaczący wpływ na obraz świata.
• Nasze prace lokalizacyjne oraz współpraca z rozmaitymi podmiotami stanowi czynnik napędowy naszego rozwoju na rynkach rozwijających się.
• Cztery Globalne Centra Badawcze GE, Centra Doskonałości oraz partnerstwa w zakresie badań i rozwoju są czynnikiem napędzającym innowacje i dalszy rozwój najbardziej wydajnej energetycznie technologii membranowej na świecie.


Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem www.ge.com/water.
 

Informacja prasowa GE

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii