EUROBIOTECH 2008


EUROBIOTECH 2008: artykuł nr 5560

2008-03-26 05:32:49 Biotechnologia

Na jesieni tego roku odbędzie się Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2008 którego tematem przewodnim będzie tzw czerwona biotechnologia, a więc tematy związane z biotechnologią medyczną i farmaceutyczną, biofarmacją, biomateriałami i żywieniem. Kongres organizowany będzie wspólnie przez Polską Federację Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Collegium Medicum, Akademię Rolniczą w Krakowie, oraz Targi w Krakowie sp. z o.o. Do współpracy przyłączyło się również Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Krakowski Klaster Life Science.

W kwietniu 2007 roku, odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja i Targi Biotechnologia w Rolnictwie EUROBIOTECH 2007. Konferencja ta okazała się sporym sukcesem - wzięło w niej udział prawie 400 uczestników z kraju i zagranicy oraz 30 firm z branży biotechnologicznej. Mając na uwadze powodzenie pierwszej edycji oraz coraz większe zainteresowanie tematem w kraju i na świecie organizatorzy postanowili ten projekt rozwijać.

Organizatorzy do współpracy chcą włączyć najważniejsze ośrodki biotechnologiczne z Europy Środkowej i stworzyć prawdziwą platformę spotkań z partnerami z innych krajów. Swój aktywny udział w imprezie zapowiedziała Słowacka Akademia Nauk oraz środowiska biotechnologiczne z Czech, Litwy i Ukrainy.

W zamyśle Kongres będzie połączeniem naukowych wykładów i prezentacji z biznesem. W wystawie towarzyszącej, oprócz firm z sektora „biotech”, wezmą również udział firmy patentowe, firmy doradcze, fundusze inwestycyjne. Naukowym wykładom towarzyszyć będą również panele dyskusyjne, spotkania i warsztaty biznesowe.

Tematy dyskutowane w trakcie Kongresu i Targów skupione będą w 7 panelach :
- Biotechnologia Medyczna
- Biotechnologia Farmaceutyczna
- Jedzenie dla życia- Nutrigenomika
- Biomateriały
- Biotechnologia Zwierząt
- Prawa Własności Intelektualnej a czerwona biotechnologia
- Finansowanie badań naukowych ze źródeł prywatnych

Zapraszamy do Krakowa. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.eurobiotech.krakow.pl oraz w portalu BIOLOG.PL
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii