Poprawią warunki życia żółwi błotnych w mazurskich lasach


Poprawią warunki życia żółwi błotnych w mazurskich lasach: artykuł nr 5561

2008-03-26 05:57:49 Zoologia

Przyrodnicy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i leśnicy Lasów Państwowych podpisali porozumienie, dzięki któremu będą poprawiać warunki życia żółwi błotnych w mazurskich lasach. "To polepszanie warunków bytowania żółwi będzie polegało przede wszystkim na odtwarzaniu zdegradowanego teraz nieprawidłową melioracją otoczenia tak, by było ono jak najbardziej przyjazne gatunkowi żółwia błotnego" - powiedziała Joanna Sienkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Główne zabiegi przyrodników będą polegały na piętrzeniu wody w miejscach, gdzie z powodu nieprawidłowej melioracji są jej niedobory. "Jest to zasadnicza sprawa ponieważ żółwie przyjmują pokarm tylko w wodzie" - podkreśliła Iwona Ibron z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Przyrodnicy z PTOP już po Świętach przystąpią do budowania pierwszych piętrzeń, ponieważ żółwie błotne w mazurskich lasach właśnie budzą się z zimowego snu.

Z danych olsztyńskich Lasów Państwowych wynika, że na Warmii i Mazurach żółwie żyją w leśnictwach: Jedwabno, Miłomłyn, Mrągowo, Nidzica, Olsztynek, Nowe Ramuki, Zaborowo a także w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej. Liczebność populacji nie jest znana.

Żółw błotny jest jedynym gatunkiem żółwi zamieszkujących tereny Polski, jest pod ścisłą ochroną. W sprzyjających warunkach żółw może dożywać ponad stu lat.

Swoją aktywność roczną żółwie zaczynają od zakończenia snu zimowego, po którym przystępują do godów. Następnie samice odbywają wędrówki po lądzie w celu wygrzebania w ciepłym piasku komory lęgowej, do której składają jaja. Jaja te inkubują się około 100 dni i podczas ciepłych lat małe żółwiki wykluwają się jesienią. Wiele spośród nich nie dożywa wieku dorosłego z powodu licznych naturalnych wrogów.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii