Dziewczyny na politechniki!


Dziewczyny na politechniki!: artykuł nr 5603

2008-04-08 00:51:52 Szkoła

Jest ich dwa razy mniej wśród studentów i niemal trzy razy mniej wśród wykładowców - kobiety na Politechnice Gdańskiej. Rusza akcja promowania wykształcenia technicznego wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Dziewczyny na politechniki”.

– Niech nikt nie czyta hasła „Dziewczyny na politechniki” jak nawoływania kobiet do siadania na traktory – mówi prof. Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej. – Nie zgadzam się z poglądem, jakoby kobiety miały mniejsze predyspozycje do studiowania nauk przyrodniczych, technicznych czy ścisłych. W dobie równouprawnienia kobiety powinny mieć odwagę sięgania po zawody, które w przyszłości mogą przynieść im sukces.

Na Politechnice Gdańskiej studiują 18 434 osoby, 6060 z nich to dziewczyny. Najmniej na Elektrotechnice i Automatyce, bo tylko 46 na 1826 wszystkich studentów. Najwięcej na Wydziale Chemicznym – 1621 na 2359 studentów. Wykładowcy to też głównie mężczyźni, stanowią 73 proc. Kobieta nie była jeszcze nigdy rektorem Politechniki Gdańskiej.

– Dziewczyny wybierają studia bardziej świadomie, są bardziej dojrzałe w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości. Są też z reguły bardziej skrupulatne i obowiązkowe – dr Barbara Wikieł, kierownik politechnicznego Studium Nauczania Matematyki, wylicza zalety dziewczyn-studentek.

Za potwierdzenie tej tezy niech posłużą dane statystyczne. W roku akademickim 2006/2007 studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej rozpoczęło 195 chłopaków i 127 dziewcząt. Po pierwszym roku nauki odpadło 59 chłopców i jedynie 22 dziewczyny.

„Dziewczyny na politechniki” to kolejna akcja promująca wśród młodzieży nauki ścisłe, przyrodnicze oraz techniczne. Na ok. 2 miliony dziś studiujących w Polsce, zaledwie 10–14 proc. to bowiem studenci kierunków takich, jak: matematyka, fizyka, biotechnologia, informatyka i wszystkie kierunki inżynierskie. Więcej niż 80 proc. studiujących w Polsce podjęło naukę na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych lub prawnych. Tymczasem w całej Polsce brakuje inżynierów – na każdego czeka kilka ofert pracy.

Do akcja „Dziewczyny na politechniki” przystąpiło czternaście polskich uczelni technicznych oraz miesięcznik „Perspektywy”, informator edukacyjny.

Informacja prasowa Politechniki Gdańskiej

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół