Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu


Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: artykuł nr 5617

2008-04-10 12:28:12 Botanika

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu otrzyma status państwowego instytutu badawczego - zdecydował rząd. Według Centrum Informacyjnego Rządu, poznański instytut posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych, nowoczesną aparaturę badawczą oraz bazę doświadczalno-wdrożeniową, w tym mającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Instytut jest też koordynatorem i głównym realizatorem programu wieloletniego "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska na lata 2006-2010".

Efekty tego programu będą miały istotne znaczenie dla prawidłowego - zgodnego ze światowymi trendami - rozwoju polskiego rolnictwa, a także pozycji polskich produktów rolnych na rynkach światowych.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki