Seminarium Biznesu i Nowych Technologii NetVision 8


Seminarium Biznesu i Nowych Technologii NetVision 8: artykuł nr 5630

2008-04-17 01:07:41 Ciekawostki

Niemal czterysta osób ze świata biznesu i środowisk akademickich weźmie udział w ósmym Seminarium Biznesu i Nowych Technologii NetVision. To impreza o zasięgu ogólnopolskim, adresowana do studentów i przedsiębiorców. Seminarium rozpocznie się wykładem inauguracyjnym „Nine Ways to Succeed in Any Job Career or Business”. Początek we czwartek, 17 kwietnia, o godz. 15.00 w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Rejestracja na warsztaty jest już zamknięta, jutro można jednak jeszcze zgłosić swój w wykładach (rejestracja od godz. 12.00).

Wzorem lat ubiegłych program seminarium rozpisano na sześć ścieżek tematycznych, na które składają się warsztaty, szkolenia i wykłady. Dotyczyć będą biznesu i nowych technologii, w programie m.in. ścieżka transport i logistyka, public relations, a także psychologia i klient w biznesie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Seminarium Biznesu i Nowych Technologii brzmi: Bring a new Vision to Your Business, czyli wnieś nową wizję w swój biznes.

Zamiarem organizatorów NetVision 8 jest zachęcenie przedsiębiorców i środowiska akademickiego: wykładowców, studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych do dialogu i integracji.

– Identycznie jak podczas poprzednich edycji NetVision, tegoroczne seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny – informuje Adrian Litwin, zajmujący się promocją seminarium. – Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką na szkoleniach i warsztatach.

Tematyka warsztatów będzie bardzo różnorodna. Dotyczyć będą m.in.: optymalizacji procesów produkcyjnych czy też nowoczesnych sposobów pozyskiwania informacji i elektronicznych kanałów sprzedaży produktów finansowych. Będzie też mowa o tworzeniu mapy myśli, jako nowoczesnego sposobu na notowanie i zapamiętywanie oraz o sukcesie, jako sumie prawidłowych decyzji. Dokładny plan warsztatów znajduje się pod adresem: http://netvision.pl/pl/program/warsztaty-i-szkolenia.html

Organizatorem seminarium NetVision jest Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Biuro Projektów Studenckich. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Międzywydziałowe Koło Project Management z Politechniki Gdańskiej, Studenckie Forum Business Center Club, ESTIEM z Politechniki Gdańskiej oraz Zrzeszenie Studentów Polskich w Trójmieście.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.netvision.pl

Seminarium Biznesu i Nowych Technologii NetVision 8
Kiedy: 17–20 kwietnia 2008
Gdzie: Politechnika Gdańska
Dla kogo: studenci i środowisko biznesowe

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek