Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły


Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły: artykuł nr 5632

2008-04-17 01:43:14 Szkoła

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku zapraszają na regionalną konferencję naukowo-metodyczną pt. "Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły".

Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2008 r. w sali nr 10 Collegium Novum WSHE przy ul. Okrzei 94A.

Program konferencji:
11.00-12.30 - wykłady,
- prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) "Metody pracy z uczniem zdolnym: liceum ogólnokształcące czy liceum rankingowe?",
- doc. dr hab. Michał Federowicz (Polska Akademia Nauk w Warszawie) "Wykorzystanie wyników PISA w praktyce szkolnej",
12.30-12.45 przerwa,
12.45-14.15 - prezentacje,
- mgr Grażyna Troszyńska (Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy- Delegatura we Włocławku) "Wstępne wyniki badań w zakresie stosowanych metod pracy z uczniem zdolnym w szkole",
- dr Tamara Kozikowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku) "Uczeń zdolny a kompetencje nauczyciela",
- dr Lena Tkaczyk (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku) "Placówka doskonalenia nauczycieli w procesie wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży",
- dr Tomasz Borowiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku) "Poradnia psychologiczno-pedagogiczna placówką wspierającą szkołę w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi",
- mgr Agnieszka Dyszczyńska (Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku) "Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - komputerowa wizualizacja doświadczeń",
- mgr Irena Podłucka (I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku) "Prezentacja osiągnięć i metod pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych",
- 14.15-14.45 dyskusja, "Czy i jak budować system działań w regionie w zakresie wspierania rozwoju uzdolnień matematyczno-przyrodniczych uczniów?",
14.45-15.00 podsumowanie konferencji.

Celem konferencji jest promocja i upowszechnianie nauk matematyczno-przyrodniczych w regionie. Organizatorzy chcą również zainicjować nowy wizerunek szkoły dbającej o podmiotowość każdego ucznia, posiadającej ciekawą ofertę zajęć skierowaną do ucznia zdolnego. Adresatami konferencji są przede wszystkim dyrektorzy wszystkich typów szkół, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rodzice oraz studenci.

Problematyka konferencji opiera się na czterech aspektach:
- specyfika oddziaływań edukacyjnych adresowanych do uczniów uzdolnionych (przykłady dobrej praktyki), kompetencje nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym,
- szkoła i instytucje pozaszkolne w procesie diagnozowania i wspierania uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia,
- propozycje innowacyjnych metod pracy na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- systemowe rozwiązania w procesie wspierania uzdolnień matematyczno-przyrodniczych.

Koordynatorzy: dr Tamara Kozikowska, dr Lena Tkaczyk tel. 054-231-33-42, wew. 22 lub 16.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół