Podsumowanie I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS


Podsumowanie I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS: artykuł nr 5647

2008-04-19 02:30:46 Ciekawostki

W dniach 11-13 kwietnia odbyła się w Krakowie, w historycznych murach Collegium Novum UJ, I Ogólnopolska Neurokonferencja Studencka „Neuronus”, której patronował medialnie Portal Biolog.pl. Jej organizatorami byli studenci i doktoranci Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii UJ oraz Zakładu Neuroanatomii UJ. Za główny cel konferencji stawiali sobie stworzenie możliwości wzajemnego poznania środowiska młodych naukowców, ludzi związanych z szeroko pojętą tematyką neuroscience. W role prelegentów wcielili się przedstawiciele wielu kierunków związanych z tematyką neuro. Byli to studenci neurobiologii, psychologii, medycyny, filologii, teologii, prawa i administracji, kulturoznawstwa którzy przybyli z różnych uczelni i miast - z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Torunia, Lublina czy nawet Strasbourg’a.

GALERIA ZDJĘĆ Aula Collegium Novum UJ

Wykłady i dyskusje odbywały się w niezwykle pięknej Auli Collegium Novum, która nadawała całej imprezie specyficzny klimat powagi, a jednocześnie zachęcała swoją kameralnością do prowadzenia ożywionych dyskusji po każdej z prezentacji.

Konferencję zainaugurował wykład prof. dr hab. Mariana Lewandowskiego pt. Specyficzne funkcje – niespecyficznych układów. Przez kolejne trzy dni odbywały się wykłady studentów i doktorantów, podzielone na różne bloki tematyczne.


Michalina, Magda i Helena
W ostatnim dniu konferencji miała miejsce sesja posterowa, w trakcie której uczestnicy z różnych krajów prezentowali tematy swoich badań, prac doktorskich i magisterskich. Także i w tym dniu wykład zamknięcia pt. Mózg a świadomość wygłosił prof. dr hab. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że poziom merytoryczny Neuronusa był bardzo wysoki, a tematy prezentacji inspirujące do dalszego zgłębiania zagadnień i poszerzania swoich horyzontów z dziedziny neuroscience. Jako szczególną prezentację wspominają uczestnicy wykład Magdaleny Gontarczyk, studentki Psychologii UMCS w Lublinie pt. Noga, której nie ma. Czy mózg zawsze odzwierciedla rzeczywistość? dotyczący zjawisk fantomowych.

Nocne szaleństwa w Klubie SpołemAtmosfera całej imprezy sprzyjała wymianie poglądów, dyskusjom, zawiązywaniu nowych znajomości, bowiem Neuronus to nie tylko wykłady i dysputy naukowe. Jak na studencką konferencję przystało, uczestnicy wieczorami bawili się w słynnych na całą Polskę krakowskich klubach.

Niewątpliwie należy przyznać, że Neuronus okazał się wielkim sukcesem – zarówno naukowym, jak i organizacyjnym studentów, doktorantów Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii UJ oraz Zakładu Neuroanatomii UJ. Ogrom pracy, jaki włożyli oni w organizację konferencji oraz profesjonalizm z jakim została przygotowana był widoczny w każdym elemencie imprezy. Szczególne wyrazy uznania należą członkom Komitetu Organizacyjnego z jego przewodniczącym Konradem Juczewskim na czele.

siatkowaty wstępujący układ wzbudzającyKonferencja wywarła na nas niezwykle pozytywne wrażenie. Biolog.pl, który popiera wszelkie naukowe wydarzenia, już teraz wyraża chęć patronatu następnym edycjom Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej Neuronus.

Ufamy, że kolejne pokolenia studentów podejmą trud kontynuacji inicjatywy rozpoczętej na tegorocznym Neuronusie. Mamy również nadzieję, że interdyscyplinarność konferencji pozostanie jej największym atutem w kolejnych latach.

Aleksandra Burcek i Łukasz Uram

Dodatkowe materiały:

Elżbieta Haduch
dr hab. Elżbieta Haduch, Prodziekan ds. studenckich Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego


Konrad Juczewski
Konrad Juczewski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji Neuronus


neuronus 2008

Marian H. Lewandowski
sesja posterowa, po lewej prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

baner konferencji
baner konferencji na budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Svetlana Avdey sesja posterowa neuronus 2008
sesja posterowa, na lewym zdjęciu Svetlana Avdey z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie

Więcej zdjęć z Konferencji NEURONUS 2008 w naszej GALERII

 

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek