Porozumienie uczelni pomorskich ws. rozwoju biotechnologii


Porozumienie uczelni pomorskich ws. rozwoju biotechnologii: artykuł nr 5648

2008-04-19 06:24:06 Biotechnologia

Przedstawiciele największych uczelni na Pomorzu Uniwersytetu Gdańskiego (UG), Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) oraz Politechniki Gdańskiej (PG), władz samorządowych i firm biotechnologicznych podpisali w Gdańsku porozumienie sprawie współpracy na rzecz rozwoju biotechnologii na Pomorzu. Podpisanie listu intencyjnego ma służyć stworzeniu w regionie warunków sprzyjających rozwojowi biotechnologii oraz jej zastosowaniu w gospodarce i sektorze usług publicznych, poprzez rozwijanie ośrodków naukowych i ich współpracy z gospodarką oraz tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju firm biotechnologicznych.

"Ten list został podpisany po to, żeby stworzyć platformę dla porozumienia i stworzenia całego pomorskiego środowiska naukowego, dlatego, że we współczesnej nauce odkrycia mogą następować dosyć szybko tylko dlatego, ze jest duża grupa naukowców pracujących nad swoim tematem" - powiedział w rozmowie z PAP rektor UG prof. Andrzej Ceynowa.

Przyznał, że do tej pory występowały niekiedy trudności w porozumieniu się pomiędzy uczelniami.

"W końcu zaczynamy tworzyć gdańskie środowisko naukowe, przez to będziemy i silniejsi w Polsce i też bardziej produktywni jeśli chodzi o badania i ich aplikacje" - ocenił prof. Ceynowa.

Wyjaśnił, że naukowcy generalnie pracować będą w dwóch "modułach" - biotechnologii przemysłowej i biotechnologii medyczno- diagnostyczna.

"Chcielibyśmy, aby te dwa moduły bardzo blisko ze sobą współpracowały. (...) Czym innym jest mieć trzy małe ośrodki, gdzie w jednym jest 20 profesorów a w sumie około 80 badaczy, w drugim jest około 15, w trzecim jest około 30 a czym innym jest mieć około setki badaczy, którzy się zajmują tym samym tematem. W ten sposób się wygrywa dziś w Europie" - zaznaczył prof. Ceynowa.

Rektor PG, prof. Janusz Rachoń podkreślił z kolei, że zakres tematów w których specjalizują się pomorscy biotechnolodzy jest dość szeroki, od np. produkcji żywności, poprzez ochronę środowiska po testy kliniczne.

Zaznaczył, że istotna jest wymiana informacji pomiędzy uczelniami począwszy od takich rzeczy jak uruchamianie własnej małej firmy po wymianę naukowców, fachowców w danej dziedzinie.

"U nas wciąż panuje model XIX-wieczny w nauce, że my mówiąc górnolotnie, poszukujemy prawdy. Tymczasem od tego modelu bezinteresownego zaspakajania ciekawości, poszukiwania prawdy współcześnie odchodzi się w celu aplikacji nauki, naukę robi się pod kątem aplikacji, czy się to komu podoba czy nie" - powiedział PAP rektor AMG prof. Roman Kaliszan.

Mówiąc o szansach aplikacyjnych jego uczelni wskazał na rozwój nowych metod diagnostycznych, które bazują na przetworzonych komputerowo danych biologicznych.

"My możemy nowoczesne, dogodne, szybkie, tanie metody diagnostyki wprowadzać. Takie metody, które np. w oparciu o małą próbkę moczu pozwolą stwierdzić, czy jest u danej osoby wczesna postać nowotworu dróg moczowo-płciowych" - wyjaśnił rektor AMG.

Sygnatariusze listu deklarują wolę współpracy na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju ośrodków badawczych i firm biotechnologicznych poprzez stworzenie Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej.

Szacunkowa wartość projektu powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej - to około 45 milionów euro. Uczelnie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, starają się o pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji tego projektu zostanie uruchomiony międzyuczelniany ośrodek badawczo-wdrożeniowy, umożliwiający - dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt - prowadzenie badań z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej, na poziomie światowym, do zastosowania w bio-gospodarce.

Badania te będą wykorzystywane między innymi w przemyśle chemicznym, farmaceutyczno-kosmetycznym, spożywczym, rolniczo- weterynaryjnym, w zakresie ochrony środowiska, biomedycyny, diagnostyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem onkologii doświadczalnej, genetyki chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki chorób genetycznych i metabolicznych, diagnostyki chorób infekcyjnych, bakteryjnych, pasożytniczych, grzybowych i wirusowych, monitoringu epidemiologicznego zakażeń szpitalnych.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii