Lekcja entomologi na ścianie Pałacu Ursynowskiego


Lekcja entomologi na ścianie Pałacu Ursynowskiego: artykuł nr 5652

2008-04-21 15:02:51 Zoologia

Każdy, kto chce spotkać się z rektorem lub kanclerzem SGGW, musi wziąć lekcję entomologii. Tuż pod gabinetem Jego Magnificencji, w Pałacu Ursynowskim możemy oglądać kolekcję owadów, które zwykle zamieszkują zewnętrzne mury Rektoratu.

Lekcja entomologi na ścianie Pałacu Ursynowskiego

Entomologia, czyli nauka o owadach, jest w programie niemal połowy kursów dydaktycznych organizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednak od dziś taką lekcję entomologii może odbyć każdy student, pracownik SGGW lub gość odwiedzający władze uczelni. Wzdłuż schodów prowadzących na pierwsze piętro Pałacu Ursynowskiego, gdzie siedzibę mają rektorzy oraz kanclerz, zawisła fotograficzna kolekcja owadów, na co dzień mieszających na murach Pałacu.
Zbiór fotografii jest efektem dwóch październikowych ekspedycji wokół Pałacu Ursynowskiego, połączonych z wykonaniem zdjęć możliwie wszystkich owadów i innych bezkręgowców, które w tym czasie zamieszkiwały zewnętrzne mury budynku. „Z niespełna 90 zdjęć wybrałem 25” – mówi profesor Marek W. Kozłowski z Katedry Entomologii Stosowanej SGGW, który jest autorem tej nietypowej lekcji entomologii. „Każdy z owych 25 wizerunków stał się punktem wyjścia do zdobycia głębszej wiedzy na temat przedstawionego na nim owada. Z pomocą studentów przez niemal trzy miesiące przekopywaliśmy biblioteki i Internet, konsultowaliśmy się z gronem specjalistów. Informacje, które zdobyliśmy, zostały streszczone w formie opisu umieszczonego obok zdjęć owadów” – wyjaśnia profesor Kozłowski.

Lekcja entomologi na ścianie Pałacu Ursynowskiego

Każde ze zdjęć jest opatrzone nazwą i opisem owada oraz zdjęciem Pałacu Ursynowskiego, na którym zaznaczono dokładne miejsce, w którym sfotografowano owady.

Więcej informacji na temat stworzeń zamieszkujących uczelniane mury może udzielić prof. dr hab. Marek W. Kozłowski z Katedry Entomologii Stosowanej SGGW, tel. 022 593 21 34, e-mail: marek_kozlowski@sggw.pl Zachowanie owadów można także podglądać na stronie internetowej http://ethology.sggw.pl
 

Informacja prasowa SGGW

_________________________________
Entomologii w SGGW uczą naukowcy z Katedry Entomologii Stosowanej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. WOiAK jest jednym z największych wydziałów uczelni. Jest doskonale wyposażony w najnowszej generacji sprzęt badawczy, laboratoryjny, komputerowy, audiowizualny i dydaktyczny. Od ponad 85 lat kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz prowadzi szerokie badania naukowe. Studia na kierunku ogrodnictwo mają charakter przyrodniczy, a na kierunku architektura krajobrazu przyrodniczo-architektoniczny. Wydział kształci absolwentów szkół średnich w trybie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym oraz organizuje studia podyplomowe w zakresie: ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, ochrona i kształtowanie środowiska, florystyka-sztuka układania kwiatów, integrowana ochrona przed szkodliwymi organizmami na obszarach zurbanizowanych, ogrodnictwo z elementami integrowanej produkcji dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, integrowana produkcja warzyw, owoców i płodów rolnych.

SGGW to najstarsza i największa uczelnia rolnicza w Polsce. Uczelnię ukończyło dotychczas ponad 120 tys. absolwentów. Na 27 kierunkach studiuje 25 tys. osób.

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii