Nowych matur dzień pierwszy


Nowych matur dzień pierwszy: artykuł nr 566

2005-04-18 08:40:03 Szkoła

317 tys. uczniów z 3910 liceów rozpoczęło dziś egzamin dojrzałości – na początek prezentacje z języka polskiego. Maturzyści obowiązkowo muszą też zdać język obcy, chętni mogą także wykazać się znajomością drugiego języka obcego. Prezentacje to największa nowość tegorocznych, nowych matur. Na egzaminie z jęz. polskiego uczniowie przez ok. 15 minut przedstawiają wybrany przez siebie temat. Mogą korzystać z reprodukcji obrazów, zdjęć, ilustrować go muzyką.

Druga część egzaminu ustnego to rozmowa z komisją. Przez 10 minut uczniowie będą odpowiadać na pytania dotyczące prezentowanego tematu, będą pytania o argumenty i bibliografię. Żeby zdać, wystarczy zdobyć 30 procent punktów.

Drugim obowiązkowym przedmiotem na ustnej maturze jest język obcy. Wyniki ustnej matury uczniowie poznają tego samego dnia, w którym przystąpią do egzaminu. Komisja poda je po zakończeniu egzaminu, wyniki będą ostateczne.

Od 18 do 29 kwietnia będą odbywały się egzaminy ustne, a od 4 do 31 maja pisemne. Po raz pierwszy maturzyści w całym kraju dostaną te same zadania, które zostaną ocenione według identycznego klucza odpowiedzi.

Źródło: RMF FM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół