Drzewko dla Małopolski


Drzewko dla Małopolski: artykuł nr 5660

2008-04-23 15:48:22 Leśnictwo

W Małopolsce rozpoczęło się sadzenie lasów. W tym roku małopolscy leśnicy posadzą blisko 1000 hektarów lasów. W piątek 25 kwietnia o godz. 11.00 na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice w Zabierzowie zostanie posadzone symboliczne „Drzewko dla Małopolski”. Goście leśników będą sadzić las w miejscu, w którym w ubiegłym roku jedna z wichur zniszczyła fragment drzewostanu.

W sadzeniu lasu wezmą udział leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, a także przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, Urzędu Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów i władz Miasta Krakowa. Przedsięwzięcie pod hasłem „Drzewko dla Małopolski” jest symbolicznym znakiem rozpoczęcia sadzenia lasów w Małopolsce i elementem integrującym różne grupy społeczne Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mediów, wokół spraw związanych z aktywną ochroną przyrody i edukacją leśną. Ma również pokazać las jako ważny element środowiska naturalnego pełniący funkcje ekologiczne, społeczne i produkcyjne. Będzie to także okazja do popularyzacji wiedzy o lesie poprzez osobisty kontakt z przyrodą.

W tym roku małopolscy leśnicy dokonają odnowień, zalesień, poprawek i uzupełnień na powierzchni 774 hektarów w Lasach Państwowych i około 200 hektarach w Lasach niepaństwowych.

Zalesienie jednego hektara ziemi, w zależności od gatunku i siedliska wymaga posadzenia od 6-10 tys. sadzonek. Potem las pielęgnują leśnicy, dbając o to, by przetrwały najsilniejsze drzewa. Spośród posadzonych na jednym hektarze ok. 10 tys. sadzonek sosny wiek ok. 100 lat osiągnie od 400 do 600 drzew.
Aby zapewnić materiał sadzeniowy, na szkółkach 16 nadleśnictw podległych RDLP w Krakowie produkuje się rocznie ok. 30 mln sztuk sadzonek wszystkich gatunków drzew występujących w naszych lasach.

Sadzonki produkowane w doniczkach, w dużym stopniu wzbogacone szczepami grzybów mikoryzowanych wykorzystywane są szczególnie do odnowień i zalesień najtrudniejszych powierzchni: terenów podmokłych, wysokogórskich o skróconym okresie wegetacji, terenach po klęskach żywiołowych. Najwięcej tego typu sadzonek produkuje się w Nadleśnictwach: Nawojowa, Krościenko, Krzeszowice, Limanowa i Brzesko.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w 2007 r. na powierzchni produkcyjnej 7566 arów w produkcji było 28 907 tys. sztuk sadzonek, w tym: 20 290 tys. sztuk sadzonek gatunków iglastych i 8 617 tys. sztuk sadzonek gatunków liściastych.

Program zwiększania lesistości kraju przewiduje zwiększenie lesistości Polski do 30 proc. powierzchni kraju w 2020 r. oraz do 33 proc. w 2050 r. Lasy małopolski zajmują obecnie 28,5 proc. powierzchni regionu. Największą powierzchnię zajmują lasy w wieku 41-80 lat.

Zdzisława Kot-Malinowska
Rzecznik prasowy RDLP w Krakowie

 

„Drzewko dla Małopolski” zostanie posadzone w dniu 25 kwietnia 2008 r. o godz. 11.00 w Zabierzowie, przy ul. Leśnej 13 na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice. Będzie symbolem rozpoczęcia sadzenia lasów w Małopolsce.

„Drzewko dla Małopolski” jest sadzonką sosny piskiej, wyhodowaną w Nadleśnictwie Jabłonna z nasiona, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r., podczas Mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Sadzonka posiada specjalny certyfikat, wydany w kwietniu 2007 roku przez Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Po zasadzeniu „Drzewka dla Małopolski” rozpocznie się sadzenie lasu w okolicach Białej Drogi w zabierzowskim lesie. Będziemy sadzić sadzonki buka wyhodowane na szkółce w leśnictwie Brodła. Posadzimy sadzonki wielkości ok. 30 cm. Po 5 latach osiągną wysokość ok. 1,5 metra, za 25 lat – ok. 8-12 metrów. 25-28 metrów wysokości posadzone buki osiągną w wieku ok. 100 lat. Najstarsze buki w Małopolsce żyją ok. 250 lat.

Darz bór!
Zdzisława Kot-Malinowska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa