Bioinformatics 2008


Bioinformatics 2008: artykuł nr 5672

2008-04-24 16:16:13 Biotechnologia

150 bioinformatyków, w tym ponad 20 wykładowców z zagranicy (10 z USA i Kanady) bierze udział w rozpoczynającej się 24 kwietnia w Warszawie trzydniowej konferencji "Bioinformatics 2008". Jej głównym organizatorem jest ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Jak podaje prof. Janusz Bujnicki, kierownik zespołu programowego "Bioinformatics 2008" - w trakcie konferencji omówione zostaną najbardziej aktualne tematy dotyczące głównie biologii strukturalnej. Odrębne sesje poświęcone są m.in. takim zagadnieniom jak przewidywanie struktur białek globularnych (białka o kształcie kulistym lub sferoidalnym, zbudowane z gęsto pofałdowanych lub rozwijanych łańcuchów peptydowych), białek błonowych oraz przewidywanie struktur RNA.

"Bioinformatics 2008" to kolejna, 10 już z rzędu konferencja organizowana przez międzynarodowe Stowarzyszenie Bioinformatyczne Północnej Europy ("Society of Bioinformatics in the Northern Europe", które grupuje bioinformatyków ze Skandynawii i obszaru Morza Bałtyckiego. Polska została formalnie jego członkiem w roku 2004 (wtedy jej reprezentant został po raz pierwszy zaproszony do rady stowarzyszenia, które wcześniej obejmowało właściwie tylko kraje skandynawskie oraz Finlandię i Islandię).

Konferencję otwiera wykład plenarny prof. Janet Thornton, dyrektora European Bioinformatics Institute, która będzie mówić m.in. o inicjatywie ELIXIR mającej na celu integrację europejskiej bioinformatyki i rozwój pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej utrzymywanie i udostępnianie baz danych biologicznych i programów do ich analizy wszystkim naukowcom.

Wykłady plenarne wygłoszą także prof. Andrzej Koliński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Gunnar von Hejine z Uniwersytetu w Sztokholmie. Wśród prelegentów są też m.in. goście z Cambridge University, University of Cologne, Lawrence Berkley National Laboratory, Harvard Medical School. Ponadto, prawie 100 badaczy z całego świata zaprezentuje swoje wyniki w ramach sesji plakatowej. Dwanaście najciekawszych prezentacji plakatowych zostanie wybranych do prezentacji ustnej na szerokim forum.

W trakcie konferencji odbędzie się również pierwsze walne zebranie niedawno zarejestrowanego Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego, które rozpocznie nabór członków, a także przyzna nagrody za najlepsze prezentacje plakatowe dla uczestników, reprezentujących polskie zespoły badawcze.

PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii