XII Krakowską Konferencję Metodologiczną: Nauka a kultura masowa


XII Krakowską Konferencję Metodologiczną: Nauka a kultura masowa: artykuł nr 5724

2008-05-19 11:24:56 Ciekawostki

Przedstawiamy program XII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej: Nauka a kultura masowa.


________________________________
19 maja poniedziałek


Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
9:30 OTWARCIE KONFERENCJI:
Prof. Szczepan Biliński, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

9:45 Prof. Witold Strawiński (Inst. Filozofii UW)
Problem dwóch kultur. ‘Scjentyzm’ i ‘kulturalizm’ na początku XXI wieku

10:15 Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Inst. Filozofii UW)
Rola nauki w kulturze i dyskursie publicznym. Studium przypadku

10:45 Przerwa

11:15 Dr Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa),
Popularyzacja popularyzacji, czyli METAPOPULARYZACJA

11:45 Prof. Michał Temczyk (Inst. Filozofii UMK)
Granice i pułapki popularyzacji fizyk

12:15 dr hab. Leszek Sokołowski (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Fizyka w społeczeństwie, czyli kłopoty wynikające z nadmiaru sukcesów

12:45 Dysusja

13:15 Przerwa

SESJA POPOŁUDNIOWA

14:30 Prof. Roman Duda (Inst. Matematyczny UWr.)
Matematyka w dziejach kultury

15:00 dr hab. Krzysztof Wójtowicz, (Inst. Filozofii UW)
Filozofia matematyki a filozoficzna kultura masowa

15:30 Dr hab. Stanisław Krajewski (Inst. Filozofii UW)
Matematyzm

16:00 Przerwa

16:30 Prof. Ryszard Wójcicki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Próba typologii sporów

17:00 Prof. Marek Hetmański (Instytut Filozofii UMCS)
Naukowe i mitotwórcze aspekty teorii sztucznej inteligencji.
(Przypadek za daleko posuniętej popularyzacji)

17.30 Dyskusja

________________________________
20 maja wtorek


Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:00-10:20 – wykład prof. Andrzeja Białasa (PAU)

10:20 – 10:45 - prezentacje mediów

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 13:00 – Pierwszy panel dyskusyjny „Czy nauka jest częścią kultury?”
udział biorą: ks. prof. Michał Heller, dr Jacek Urbaniec, prof. Karol Musioł, dziennikarze i studenci

13:00 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:20 – wykład prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego (UJ)
15.20 – 15.45 – prezentacje mediów

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00 – 17:30 – drugi panel dyskusyjny „Popularyzacja nauki – między ustawową misją a odpowiedzialnością społeczną”
udział biorą: dr Ewa Nowińska (UJ), prof. Jan Woleński (UJ), prof. Andrzej Pelczar (UJ), dziennikarze, studenci

www.kkm.uj.edu.pl/xii/
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek