Technologie dla zdrowia


Technologie dla zdrowia: artykuł nr 5781

2008-06-09 11:15:22 Medycyna

Jak wykorzystać najnowsze technologie informacyjne do zwiększania zakresu usług medycznych i poprawy stylu życia? Odpowiedzi na to pytanie dedykowane jest seminarium przygotowane przez Katedrę Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Zapraszamy 9 czerwca w godz. 10.00–15.00 do sali 308 nowego budynku ETI.

Celem seminarium jest prezentacja najnowszych usług medycznych, wykorzystujących technologie informacyjne. Uczestnicy omówią m.in.: usługę powszechnego dostępu do wiarygodnych źródeł wiedzy medycznej, usługę ciągłego nadzoru zdrowia w domu, usługę różnorodnego motywowania do codziennej aktywności fizycznej czy też usługę doboru i wspomagania stosowania optymalnej diety.

Usługi te zostały opracowane w ramach projektu badawczego o akronimie PIPS (Personalized Integrated Platform for Life and Health Services) realizowanego w latach 2004–2008 w ramach szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej.

– W pracach nad tym projektem uczestniczyły szpitale, firmy farmaceutyczne, dostawcy oprogramowania, wytwórcy urządzeń medycznych oraz instytucje badawcze z siedmiu krajów Europy oraz z Chin i Kanady. Usługi opracowane w ramach projektu PIPS pokazują jak technologie informacyjne mogą usprawnić, a w niektórych wypadkach zrewolucjonizować sposoby wspomagania zdrowia nie tylko w reakcji na zaistniałe pogorszenie zdrowia, ale przede wszystkim w obszarze prewencji, zanim pojawią się problemy zdrowotne – opowiada prof. dr hab. inż. Janusz Górski, kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. – Chociaż niekiedy usługi te mogą wydawać się zbyt futurystyczne, nie dajmy się zwieść, postęp zwykle nas zaskakuje i to co dzisiaj wydaje się niemożliwe jutro stanie się faktem.

Spotkanie podzielono na dwie części: teoretyczną oraz dyskusję. Spodziewanym wynikiem seminarium będzie wzrost świadomości na temat nowoczesnej opieki medycznej. Powstanie też raport podsumowujący spotkanie.

W seminarium wezmą udział naukowcy, reprezentanci środowiska medycznego oraz stowarzyszeń pacjentów, a także władze lokalne i administracja służby zdrowia. Nie zabraknie też firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych.

Zapraszamy: Seminarium pt. „Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych do zwiększania zakresu usług medycznych i dotyczących stylu życia”, 9 czerwca, godz. 10.00–15.00, sala 308, nowy budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.00.

Kontakt: prof. dr hab. inz. Janusz Górski, kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI, Politechnika Gdańska, tel. 0–58/347 19 09, kom. 0604/050 041, e-mail: jango@pg.gda.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny