Uniwersytet wczoraj - dziś - jutro


Uniwersytet wczoraj - dziś - jutro: artykuł nr 5788

2008-06-11 02:09:12 Ciekawostki

W czwartek, tj. 12 czerwca, o godzinie 10:30 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rozpocznie się trwająca dwa dni Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowana z okazji 55-lecia Uczelni oraz uzyskania statusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uroczystość została objęta patronatem honorowym przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Prof. dr hab. Barbarę Kudrycką. W skład Komitetu Honorowego weszli rektorzy krakowskich Uczelni publicznych oraz rektorzy wcześniejszych kadencji Akademii Rolniczej w Krakowie.

Konferencję rozpocznie JM Rektor UR Prof. Janusz Żmija. W programie przewidziano wystąpienia zaproszonych gości oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Doktor Honoris Causa Akademii Rolniczej w Krakowie – Prof. Wojciech Ziętara opowie o „Miejscu i roli rolnictwa w Polsce w warunkach integracji europejskiej”.

Następnie Prof. Rudolf Michałek (PAN; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) wygłosi wykład „Od Studium Rolniczego UJ do Uniwersytetu Rolniczego”, po czym nastąpi prezentacja Prof. Andrzeja Libika (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) na temat „Badań naukowych jako funkcji rozwoju rolnictwa w Polsce”. Na zakończenie Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej przedstawi „Kierunki badań naukowych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie”.

Równolegle - w holu - podczas konferencji, odbywać się będzie wystawa historycznych pamiątek ze zbiorów archiwum Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (fotografie, medale, kopie dokumentów, podręczniki itp.) oraz prezentacja posterów o tematyce naukowej.

W piątek, tj. 13 czerwca, również w Centrum Kongresowym UR (Al. 29 Listopada 46), o godzinie 10.00 rozpocznie się ceremonia nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Peterowi Oeltgenowi z University of Kentucky w USA.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek