Green Hero 2008 dla RDLP w Olsztynie


Green Hero 2008 dla RDLP w Olsztynie: artykuł nr 5790

2008-06-11 02:21:29 Leśnictwo

W Londynie odbyło się podsumowanie drugiego etapu konkursu The Green Apple Awards, w którym nagradzane są wartościowe projekty ekologiczne. Jedną z nagród otrzymała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Trofeum w tym etapie konkursu stanowi „Tarcza Zielonego Herosa” (The Green Hero). Spośród zagranicznych uczestników konkursu uhonorowano nią zaledwie trzy organizacje. Wśród nagrodzonych tą prestiżową nagrodą znalazła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Olsztyńscy leśnicy wyróżnieni zostali za podejmowane przez siebie działania proekologiczne w gospodarce leśnej, w szczególności małą retencję oraz renaturalizację siedlisk wilgotnych i bagiennych, stanowiących ostoje rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

W imieniu dyrektora RDLP w Olsztynie nagrodę, z rąk prof. Dawida Bellamy, odebrali: Ryszard Ziemblicki, zastępca dyrektora RDLP oraz Stanisław Dąbrowski, kierownik Zespołu ds. Integracji z Unia Europejską.

RDLP w Olsztynie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa