Warsztaty: Ochrona muraw kserotermicznych


Warsztaty: Ochrona muraw kserotermicznych: artykuł nr 5798

2008-06-13 11:26:42 Ekologia

Klub Przyrodników organizuje 23-24 czerwca w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach - niedaleko Kostrzyna nad Odrą - warsztat Ochrona muraw kserotermicznych. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną cennych siedlisk : pracowników administracji samorządowej i rządowej zajmujących się ochroną przyrody, pracowników Lasów Państwowych, parków krajobrazowych i narodowych, organizacji pozarządowych, a także wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

„Ochrona muraw kserotermicznych”

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych ochroną tych cennych siedlisk: pracowników administracji samorządowej i rządowej zajmujących się ochroną przyrody, Lasów Państwowych, parków krajobrazowych i narodowych, organizacji pozarządowych, a także wszystkich innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Prowadzącymi warsztat będą pracownicy i współpracownicy Klubu Przyrodników. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń z czynną ochroną muraw, postaramy się Państwu przedstawić główne problemy dotyczące tego tematu oraz propozycje ich rozwiązywania. Liczymy również na zaangażowanie, doświadczenie i wiedzę uczestników. Spotkanie ma także na celu wymianę doświadczeń oraz sformułowanie wniosków pozwalających na skuteczniejszą ochronę muraw kserotermicznych w Polsce.

Koszt udziału w warsztacie wynosi 120 zł. Dla członków Klubu oraz pracowników nadleśnictw uczestniczących w projekcie „Czynna ochrona stanowisk rzadkich gatunków roślin kserotermicznych w Polsce północno-zachodniej” (ndl. Ośno Lubuskie, Mieszkowice i Chojna) - 50% zniżki. W ramach opłaty podstawowej zapewniamy nocleg, całodzienne wyżywienie (obiad i kolacja w poniedziałek, śniadanie we wtorek) oraz materiały. Zgłoszenia uczestnictwa, na załączonej karcie (najlepiej faksem lub pocztą elektroniczną), przyjmujemy w terminie do 15 czerwca. Wpisowe można wpłacić na nasze konto (patrz nagłówek) lub na miejscu. Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty. Zakończenie warsztatu przewidujemy we wtorek, 24 czerwca, o godz. 14.00. Za niewielką dodatkową opłatą istnieje także możliwość noclegu w Stacji w Owczarach z wtorku na środę (wcześniej prosimy uzgodnić – 095 7591220 lub owczary@kp.org.pl).Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie Ochrona muraw kserotermicznych, 23-24 czerwca 2008

Imię i nazwisko ................................................................................................................... Członek Klubu - tak/nie

Adres: ..........................................................................................................................................................................

tel. ……………………………........................................ e-mail .......................................................................

Należność w kwocie ............ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ....................... / wpłacę na miejscu

Fakturę proszę wystawić dla: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis
PRZYŁĄCZ SIĘ DO OCHRONY MURAW KSEROTERMICZNYCH W POLSCE!!

Projekt „Ochrona czynna stanowisk rzadkich gatunków muraw kserotermicznych w Polsce północno-zachodniej” jest już kolejnym przedsięwzięciem Klubu Przyrodników z zakresu ratowania ciepłolubnych siedlisk nieleśnych. Dzięki naszym działaniom kilkaset ha tego typu roślinności w dolinach dolnej Odry, dolnej Warty oraz Noteci zostało uratowane przed zanikiem.

W kolejnych latach mamy zamiar, przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, rozszerzyć swoje działania ochronne na całą Polskę. W związku z tym, w ramach wyżej wspomnianego projektu organizujemy ogólnopolską inwentaryzację muraw kserotermicznych, która posłuży profesjonalnemu zaplanowaniu i przygotowaniu ochrony tych cennych ekosystemów w kraju.

Oprócz tego liczymy na informacje dotyczące muraw kserotermicznych również od Państwa, czyli zarządców, których wiedza na temat lokalnych walorów przyrodniczych jest często nie gorsza niż specjalistów. Informacje od Państwa pozwolą nam zorientować się na ile duże jest zainteresowanie i chęć ochrony tych cennych siedlisk w Polsce, gdzie możemy liczyć na współpracę, gdzie i jak możemy pomóc, w których miejscach murawy są najbardziej zagrożone i jakie formy ochrony oraz środki są potrzebne.
Murawy kserotermiczne należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów w Europie. Giną głównie z powodu zmiany użytkowania, porzucania na nich wypasu oraz zarastania krzewami i drzewami. Ich ochrona jest bardzo żmudna i kosztowna, ale jednocześnie konieczna i pilna. W związku z tym, jeżeli zależy nam na zachowaniu tych cennych siedlisk niezbędne jest szerokie zaangażowanie i chęć działania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami prosimy o kontakt na adres e-mail: kasia_baranska@interia.pl, w tytule proszę wpisać hasło MURAWY.
Więcej informacji na temat projektu oraz ochrony muraw kserotermicznych w załączonej ulotce oraz na stronie Klubu Przyrodników www.kp.org.pl.


Źródło: Klub Przyrodników

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii