V Forum Ekologiczne Branży Chemicznej


V Forum Ekologiczne Branży Chemicznej: artykuł nr 5814

2008-06-25 00:29:15 Biotechnologia

Dbałość o środowisko jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji, ściśle związane z ochroną zasobów naturalnych, zdrowiem i bezpieczeństwem społeczeństwa. Świa¬do-mość istoty tego zagadnienia jest bardzo wysoka w Unii Europejskiej, co wiąże się z nakładaniem przez Kraje Członkowskie coraz to nowszych obowiązków prawnych tym obszarze. Regulacje prawne są w wielu przypadkach bardzo trudne do realizacji dla administracji publicznej, samorządów terytorialnych, a zwłaszcza przedsiębiorstw objętych tymi przepisami. Dlatego tak ważną rolę dla firm branży chemicznej i branż pokrewnych odgrywa coroczne spotkanie na „Forum Ekologicznym Branży Chemicznej®”, którego organizatorami są Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Forum to cykliczne spotkanie skierowane do kadry menedżerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a także do ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. W tym roku przypada już V edycja tych ogólnopolskich debat nad ekologią.
W trakcie trzech dni obrad poruszone zostaną istotne tematy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy właśnie w kontekście inicjatyw Programu.

Tegoroczne spotkanie połączone zostało z obchodami 20- lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i skupiać się będzie przede wszystkim wokół obowiązków prawnych nałożonych na polskie przedsiębiorstwa, właściwej interpretacji przepisów środowiskowych z uwzględnieniem bieżącej sytuacji całej branży chemicznej. Centralnym punktem „Forum Ekologicznego Branży Chemicznej®” będzie debata nad ustawodawstwem europejskim oraz lobbingiem ekologicznym, do której zostali zaproszeni posłowie z Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele władz oraz przedstawiciele firm z branży chemicznej. Honorowy

Patronat nad imprezą objęli: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC. Patronat medialny objęły miesięczniki: Chemia Przemysłowa, Nowy Przemysł, Polish Market, Przemysł Chemiczny, Reporter Chemiczny oraz portale: Plastech.pl oraz WNP.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego na temat Forum (http://www.rc.com.pl/forum.php), w którym to znaleźć można najbardziej aktualne informacje dotyczące przedsięwzięcia.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii