ECOŚ zaprasza na seminarium


ECOŚ zaprasza na seminarium: artykuł nr 5820

2008-06-27 00:15:14 Ekologia

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na seminarium pt. Koncesja na roboty budowlane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych, które odbędzie się 2 lipca br. w godz. 10.45 - 14.00 na terenie Sejmu RP (budynek G, sala nr 24, ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa).

Tematykę seminarium przedstawią eksperci - radcy prawni renomowanej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy.

Przewidujemy również możliwość zadawania pytań Radcom Prawnym. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ilość miejsc - z przyczyn technicznych - ograniczona.

Zgłoszenia uczestnictwa (imię i nazwisko, nr PESEL, nazwa reprezentowanego podmiotu) proszę przesyłać na adres ewiszniewska@ecos.org.pl w terminie do 30 czerwca br.

Źródło: Przyjaźni Środowisku

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii