Rolnicy chwalą GMO


Rolnicy chwalą GMO: artykuł nr 5831

2008-07-11 23:50:48 Biotechnologia

Wspólnotowe Centrum Badawcze JRC, dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych.

Jest to pierwszy tego typu raport dotyczący ekonomicznych aspektów uprawy kukurydzy Bt w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naukowcy z JRC opracowali pierwszy raport na tak dużą skalę, oparty na dowodach empirycznych i doświadczeniach rolników.

Badania zostały zapoczątkowane w 2006r w Hiszpanii największym producencie kukurydzy Bt wśród krajów UE (75,148 hektarów w 2007r). Rolnicy, wśród których przeprowadzono badania bezpośrednie (face-to-face), czyli 402 rolników uprawiających kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną w swoich gospodarstwach, wypowiadali się na temat agronomicznych oraz ekonomicznych rezultatów uprawy kukurydzy Bt w ciągu ostatnich trzech sezonów (2002-2004).

Wnioski:

 • Kukurydza Bt przynosi znaczny wzrost dochodów rolników
  Zastosowanie w uprawie kukurydzy Bt pozwoliło rolnikom zwiększyć przychód brutto nawet o 122 € z hektara w stosunku rocznym. W roku 2004 przyrost brutto wzrósł
  o 9,49 €/ha w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida a o 123,7 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 23).
 • Wyższe średnie plony
  Raport wskazuje, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt osiągnęli wyższe średnie plony ziarna niż ich koledzy uprawiający odmiany konwencjonalne. Te wyższe plony, są statystycznie istotne i wyniosły w prowincji Saragossa 1110kg/ha lub 11,8%. (patrz tabela 18-21)
 • Oszczędność kosztów ochrony roślin
  Rolnicy uprawiający kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną zauważyli również zmniejszenie kosztów użycia środków ochrony roślin w porównaniu do rolników konwencjonalnych. Rolnicy uprawiający kukurydzę Bt oszczędzili około 9,49 €/ha
  w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida oraz 20,40 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 21).
 • Przyczyny dla jakich rolnicy zdecydowali się na tego typu uprawę
  Zapytani o powód uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej rolnicy
  na pierwszym miejscu wspominali „obniżenie zagrożenia wystąpienia uszkodzeń przez szkodnika omacnicę prosowiankę”, następnie „uzyskanie wyższych plonów” a na trzecim miejscu „otrzymanie plonów wyższej jakości dzięki wyeliminowaniu uszkodzeń ziarna przez szkodniki”. Presja grupowa jest również jedną z przyczyn, na którą rolnicy się powoływali (patrz tabela nr 15).
 • Brak różnic w cenie ziarna kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej
  i konwencjonalnej.
  Nie stwierdzono różnic w cenie płaconej rolnikom za ziarno kukurydzy modyfikowanej genetycznie i konwencjonalnej.
 • Brak różnic statystycznych pomiędzy rolnikami uprawiającymi rośliny konwencjonalne a genetycznie zmodyfikowane
  Brak statystycznych rocznic pomiędzy dwoma grupami rolników, dla takich zmiennych jak forma własności ziemi, wielkość gospodarstwa, główna roślina uprawna, wiek, wykształcenie, przeszkolenie, doświadczenie w uprawie kukurydzy. Raport dowodzi, że różnice w plonie oraz wzrost dochodowości zachęcają do uprawy kukurydzy Bt
  i jej odmian, bez znaczenia jest w tym przypadku profil socjoekonomiczny rolnika.

Cały raport dostępny na stronie: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1580

NAP

 

Tabela 15: Przyczyny dla których  rolnicy hiszpańscy podjęli  uprawę kukurydzy Bt

 

Ważność

Przyczyny uprawy kukurydzy Bt

Ocena

Odchylenie standardowe

1

Niższe straty w uprawie spowodowane przez omacnicę prosowiankę

4.61

0.602

2

Wyższe plony 

 

4.44

0.795

3

Pewność lepszej jakości plonów

 

4.27

0.939

4

Uczucie bezpieczeństwa/ gwarantuje podwyższoną ochronę

4.24

0.949

5

Gwarancja wyższego dochodu

 

4.20

0.963

6

Ułatwienie pracy, wykorzystanie nowoczesnych technologii sprawia, że uprawa jest znacznie łatwiejsza

3.95

1.332

7

Oszczędność w wykorzystaniu środków ochrony roślin

3.65

1.439

8

Specjaliści, z którymi się konsultowałem polecili mi ją

3.48

1.486

9

Mój stały dystrybutor, u którego nabywam ziarno polecił mi ją

3.44

1.593

10

Wpływ na środowisko mojego gospodarstwa jest znacznie mniejszy, gdyż ograniczyłem zużycie środków ochrony roślin

3.29

1.372

11

Czuję, że znajduję się na pierwszej linii rozwoju biotechnologicznego

3.24

1.369

12

Wszyscy wokół prowadzą uprawę kukurydzy Bt

 

2.94

1.357

Notatka: odpowiedzi 194 rolników

 

 

Połączone tabele 18-20: Wielkość średnich plonów w  kukurydzy Bt
i  konwencjonalnej

 

 

Kukurydza konwencjonalna

Kukurydza Bt

Bt/Konwencjonalna

Region/rok

Średnio (t/ha)

Odchylenie standardowe

Liczba rolników

Średnio (t/ha)

Niezgodność

Odchylenie standardowe

% wielkości plonów

Albacete

 

 

 

 

 

 

 

2002

12.14

2.00

40

12.36

1.77

29

1.8% ns

2003

12.01

2.29

43

11.85

1.86

33

- 1.3% ns

2004

12.53

2.15

51

12.59

1.51

37

0.5% ns

Lleida

 

 

 

 

 

 

 

2002

11.51

1.66

11

12.66

2.00

10

10.9% ns

2003

11.52

1.60

14

12.01

1.64

20

4.3% ns

2004

11.75

1.73

17

12.18

1.86

34

3.7% ns

Saragossa

 

 

 

 

 

 

 

2002

9.87

1.47

39

11.06

1.19

49

12.1% *

2003

9.46

1.10

55

10.49

1.03

63

11.8% *

2004

9.53

1.20

59

10.64

1.29

70

11.6% *

Ns = nie istotny przy  5% / * = istotny przy 0.01%

 

 

Tabela 21:  Zwalczanie szkodników w przypadku rolników uprawiających kukurydzę konwencjonalną i genetycznie zmodyfikowaną

 

 

Kukurydza konwencjonalna

Kukurydza Bt

 

Region

Ilość zabiegów na omacnicę prosowiankę (I)

Koszty zabiegów        (€/ha)

(I*21.10)

 

Ilość zabiegów na omacnicę prosowiankę (II)

Koszty zabiegów      (€/ha)

(II*21.10)

 

Oszczędności w kosztach zwalczania szkodników

(€/ha)

Albacete

0.64 (61)

13.50

0.19 (42)

4.01

9.49

Lleida

0.21 (52)

4.42

0.06 (66)

0.00

3.17

Saragossa

1.52 (72)

32.10

0.57 (87)

12.03

20.04

Note: Liczba zabiegów w nawiasach

 

 

Tabela 23: Korzyści ekonomiczne płynące z uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w trzech hiszpańskich regionach podczas trzech sezonów:

 

Wzrost przychodu brutto w przypadku kukurydzy Bt  €/ha:

 

Region/rok

2002

2003

2004

Albacete

9.49

9.49

9.49

Lleida

3.17

3.17

3.17

Zaragoza

135.08

105.77

123.70

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii