Księga obcych gatunków inwazyjnych w faunie Polski


Księga obcych gatunków inwazyjnych w faunie Polski: artykuł nr 5838

2008-07-23 10:19:21 Zoologia

Na stronach Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie opublikowano "Księgę obcych gatunków inwazyjnych w faunie Polski". Księga zawiera monogaficzne opisy 302 gatunków zwierząt, omawiające następujące aspekty:
- Pierwotna ojczyzna gatunku
- Podstawowe cechy morfologiczne
- Biologia, ekologia
- Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce
- Ekspansja/inwazja w Polsce, czas i miejsce
- Występowanie na terenach chronionych
- Wpływ na ekosystemy i gatunki rodzime
- Szkodliwość, profilaktyka i zwalczanie
- Prognoza

Więcej informacji: www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default.asp?nazwa=default&je=pl

Źródło: WiadomosciKP@lkp.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii